Aldus

„Dat ik hier op mijn leeftijd nog rondloop, is het beste bewijs dat ik incasseren kan.”

Hans Hillen bij het aantreden van het kabinet.

„Hans Hillen rijdt een scheve schaats. Hij valt ook wel een beetje tegen, die man. Hij is de commentator die zichzelf als de grote strateeg ziet, maar ik zie er niet zoveel van (...) Hillen is een beetje een verdwaalde geest.”

Geert Wilders in een interview met NRC Handelsblad op 12 maart 2011.

„Ik ben het eens met de Kamer dat heel veel reorganisatietrajecten bij Defensie of elders bij de overheid gaandeweg wel eens anders uitpakken dan deze van tevoren zijn opgediend.”

Hillen tijdens wetgevingsoverleg begin deze maand.

„We begrijpen dat er een verbouwing gaande is die af en toe moeilijk gaat, maar we moeten wel het idee hebben dat het dak gemaakt wordt onder regie van de minister.”

Angelien Eijsink (PvdA) in reactie op de laatste noodkreet van de Rekenkamer.