7,65 miljard euro

Het meeste geld van Defensie, zo’n 4,5 miljard euro, gaat naar personeelskosten, inclusief pensioenen en uitkeringen. Aan materieel, huisvesting en dergelijke wordt jaarlijks ruim 1,5 miljard euro uitgegeven. De missie in Kunduz en andere internationale operaties, zoals eerder dit jaar bij Libië, drukken slechts gedeeltelijk op de defensiebegroting. Die worden grotendeels betaald uit een speciaal potje voor ‘buitenlandactiviteiten’ van verschillende departementen.

    • Omvang van de Begroting