Zware kritiek op bestuurscultuur vakcentrale FNV

De bestuurscrisis waarin de vakcentrale FNV zich bevindt is vooral een gevolg van gebrek aan individueel leiderschap en intern organisatievermogen. Die analyse is gemaakt door de twee ‘informateurs’, PvdA-prominent Han Noten en voormalig SER-voorzitter Herman Wijffels.

Zij werden vorige maand door de FNV als ‘verkenners’ aangesteld om de bestuurscrisis binnen de vakcentrale te bezweren. De twee hebben hun conclusies de afgelopen weken besproken met de belangrijkste FNV-voorzitters. Het eindrapport van Wijffels en Noten wordt binnen een week verwacht.

De conclusies van de twee verkenners lijkt de opmaat naar een breuk in de FNV. Drie grote bonden, FNV Bouw, Bondgenoten en Abvakabo, overwegen al langer een afsplitsing.

Wijffels en Noten hebben zich volgens direct betrokkenen niet uitgesproken over de positie van FNV-vootrzitter Agnes Jongerius. Maar intern wordt wel aangenomen dat de conclusies over het ontbreken van individueel leiderschap haar positie niet verbetert. Jongerius zelf wilde vandaag niet reageren, net als Wijffels en Noten.

De eerste conclusies van de twee verkenners raken volgens die betrokkenen ook de positie van andere hoofdrolspelers in de Federatieraad, zoals voorzitter Henk van der Kolk van Bondgenoten en Corrie van Brenk van Abvakabo FNV. Zij zouden als onderhandelaars onvoldoende in staat zijn geweest om ook leiderschap te tonen.

Reden voor de interne onenigheid binnen de FNV was de besluitvorming over het pensioenakkoord, eerder dit jaar. Uit de analyse van Wijffels en Noten blijkt dat de Federatieraad, het hoogste orgaan van de FNV, onvoldoende functioneert. De Federatieraad is volgens hen ook niet meer in staat om noodzakelijke vernieuwingen binnen de structuur van de vakcentrale door te voeren.

Komend weekeinde worden de bevindingen van de twee verkenners besproken tijdens intern overleg bij de FNV. Die gesprekken moeten leiden tot opdrachten aan een nieuwe commissie die met aanbevelingen moet komen voor een nieuwe structuur voor de vakcenterale. Inzet daarbij is dat de huidige ‘verenigingsbureaucratie’ moet worden omgezet in een ‘verenigingsdemocratie’. Daarbij wordt zelfs de optie besproken om de werknaam FNV op te heffen.

    • Jos Verlaan