Zo duur is ons blad niet

Columnist J.L. Heldring merkt op dat de Atlantische Commissie een florissant bestaan leidt (Opinie, 24 november). Hierin heeft hij gelijk. De Atlantische Commissie ontwikkelt veel en relevante programma’s voor uiteenlopende doelgroepen, onder meer voor het voortgezet onderwijs. Dit is een van de redenen waarom de twee betrokken ministeries, op basis van het evaluatierapport van de Inspectie Ontwikkelingssamenwerking en Beleidsevaluatie (IOB), subsidie toekennen.

Heldring vergist zich evenwel in twee zaken. Het subsidiebedrag dat hij noemt – 580.000 euro – zal betrekking hebben op de jaaromzet. Het juiste bedrag voor 2010 bedroeg 485.000 euro, terwijl er aanvullende particuliere inkomsten („uit de markt”) waren ter hoogte van 124.000 euro. Het tweede misverstand betreft zijn opmerking over het „dure” populair-wetenschappelijke tijdschrift Atlantisch Perspectief, dat achtmaal per jaar verschijnt. Hij laat zich kennelijk misleiden door de fraaie vormgeving. De kostprijs per nummer ligt nauwelijks boven de verkoopprijs van de weekendeditie van NRC Handelsblad. Creativiteit kost geen geld, wel inspanning.

Bram Boxhoorn

Directeur Atlantische Commissie

    • Bram Boxhoorn
    • Directeur Atlantische Commissie