Maximum van 130 kilometer per uur op meeste snelwegen

Een geluidsscherm langs de A2. Op 60 procent van de snelwegen gaat de maximumsnelheid naar 130 kilometer per uur. Foto NRC / Arjan de Jongh

De maximum snelheid van 130 kilometer per uur geldt per september 2012 voor 60 procent van de Nederlandse snelwegen. Dat is vandaag per brief aan de Kamer medegedeeld door minister Schultz van Haegen.

Dit jaar werd al op acht snelwegen geëxperimenteerd met de verhoging van de maximumsnelheid. Daaruit zou nu geconcludeerd mogen worden dat 130 kilometer per uur de norm moet worden op snelwegen, behalve waar dat niet mogelijk is vanwege het milieu en de verkeersveiligheid. Het experiment is succesvol verlopen, zegt de minister:

“Met de verhoging kunnen we onze bestaande infrastructuur beter benutten en voldoen we aan een maatschappelijke vraag. Je bent sneller op de plek van bestemming en het sluit ook beter aan bij de beleving van de weggebruiker.”

Bovendien gaat in juli 2012 op vier van de vijf 80 kilometer-zones bij de grote steden de snelheid weer omhoog naar 100 kilometer per uur. Dat kan volgens de minister omdat de luchtkwaliteit in Nederland de afgelopen jaren sterk is verbeterd. De limiet van 80 kilometer per uur zou daarnaast voor een slechtere doorstroming zorgen.

Deze kaart van het Nederlandse wegennet, van Rijksoverheid.nl, geeft weer wat straks de nieuwe maximumsnelheden zijn:
Een kaart van het Nederlandse wegennet, waarop weergegeven is wat straks de nieuwe maximumsnelheden zijn. Afbeelding Rijksoverheid.nl

Recentelijk mildere toon van tegenstanders

Het debat over de nadelen van een hogere maximumsnelheid verstomde de afgelopen tijd, schreef Arjen Schreuder dit weekend in NRC Handelsblad. In zijn artikel kwamen diverse deskundigen aan het woord. Hoogleraar transportbeleid Bert van Wee van de TU Delft stelde wel dat er veel te weinig ervaring is opgedaan om er duidelijke conclusies aan te verbinden:

“Ik begrijp dat de politiek op basis van deze proeven een beleid wil maken, maar dat zou ik als wetenschapper nooit voor mijn rekening durven nemen. Uit alle internationale onderzoeken blijkt dat 1 procent harder rijden leidt tot bijna 4 procent meer doden. Maar dat wil ook weer niet zeggen dat de snelweg onveilig wordt. De snelweg is nog altijd veel en veel veiliger dan provinciale wegen. Al was het maar omdat daar veel bomen langs de weg staan.”

Veilig Verkeer Nederland zei via een woordvoerder:

“De mens is niet gemaakt voor het maken van zulke hoge snelheden. En hoe hoger de snelheid, des te lastiger om bij gevaar in een fractie van een seconde de juiste beslissing te nemen. Maar wij begrijpen ook wel dat de politiek deze maatregel neemt als daarmee de doorstroming wordt bevorderd.”

Omdat voor veel weggebruikers een hogere maximumsnelheid slechts enkele minuten tijdwinst oplevert, maakt het voor de individuele weggebruiker weinig uit. Maar, zei Schultz van Haegen afgelopen week op de radio: er rijden dagelijks honderdduizenden auto’s op de weg en als die allemaal hun reis met een minuut of wat verkorten, is dat gezamenlijk veel winst.

    • Peter Zantingh