Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.

Politie, recht en criminaliteit

Korpschefs zagen plan voor dierenpolitie niet zitten

Pas na druk van minister Opstelten zijn er concrete stappen genomen om de dierenpolitie van de grond te tillen. Foto NRC / Vincent Mentzel

De top van de politie heeft eind augustus overwogen niet meer mee te werken aan de invoering van de dierenpolitie. Dat blijkt uit gesprekken met betrokkenen en uit vertrouwelijke documenten die NRC Handelsblad in haar bezit heeft.

Invoering van de dierenpolitie is een van de belangrijke punten die gedoogpartner PVV heeft afgedwongen bij de totstandkoming van het minderheidskabinet. Uit onderzoek van NRC blijkt dat in de Raad van Korpschefs veel weerstand is tegen een gespecialiseerde dierenpolitie. Pas na druk van minister Opstelten (Veiligheid en Justitie, VVD) zijn er concrete stappen genomen om de dienst van de grond te tillen.

‘Korpschefs gaven steun omdat de korpsen en de minister elkaar nodig hebben’

De korpschefs hebben hun steun gegeven mede omdat de korpsen “en de minister elkaar nodig hebben bij de inrichting van de Nationale Politie”, staat in een interne notitie van de Raad van Korpschefs. In hetzelfde document wordt het “volledig stoppen” van de dierenpolitie nog als mogelijkheid genoemd.

“Vanuit het vakmanschap verdient deze optie de voorkeur”, schrijft korpschef Bryan Rookhuijzen van Limburg-Noord, de portefeuillehouder dierenpolitie in de raad. Het zou volgens hem ook een belangrijk signaal afgeven:

“Met deze optie wordt het ongenoegen van de politie over de onvoorspelbare handelwijze van het ministerie duidelijk gemaakt.”

74 potentiële dierenagenten vergeefs opgeleid

Door de aanvankelijke verwarring over hoe de dierenpolitie gevormd moest worden en door de weerstand onder korpschefs, zijn inmiddels 74 politiemensen voor niets opgeleid. De korpschefs gingen er namelijk lang van uit dat agenten het werk als dierenagent erbij zouden doen. Tachtig hondengeleiders werden verplicht op cursus gestuurd. Maar 74 van hen blijken nu niet als voltijdsdierenagent aan de slag te willen gaan, zoals het ministerie als eis heeft gesteld. Het departement rekent desondanks op 125 dierenagenten aan het einde van het jaar.

In een reactie zegt een woordvoerder van de korpschefs dat “binnen de politie het voornemen tot invoering van de dierenpolitie kritisch is gevolgd” en dat “regelmatig een professionele discussie plaatsvindt” tussen de korpschefs en het ministerie.

Graus: politiechefs zijn geen knip voor de neus waard

PVV-Kamerlid en initiatiefnemer van de dierenpolitie Dion Graus laat in een reactie weten te schrikken van de opstelling van de korpschefs.

“Ik weet dat enkele korpschefs al geruime tijd weerbarstig zijn.” Maar, zegt hij, “als ze de invoering van de dierenpolitie niet serieus nemen, zijn ze als korpschef geen knip voor de neus waard.”

Graus benadrukt nog eens dat er een samenhang is tussen dierenmishandeling en huiselijk geweld en prijst de standvastigheid van minister Opstelten van Veiligheid en Justitie.

Graus:

“De minister vindt dierenleed ook verschrikkelijk.”

Lees het achtergrondverhaal ‘Een slecht idee, maar het moet nu eenmaal’ vandaag in NRC Handelsblad of vanaf 16.00 uur in de digitale editie.