Cruijff dreigt nu met de rechter

In de machtsstrijd bij Ajax dreigt Johan Cruijff met een procedure tegen zijn collega-commissarissen. Vanavond is de ledenraad aan het woord.

Johan Cruijff, lid van de raad van commissarissen van Ajax, en een groep van tien jeugdtrainers willen juridische stappen ondernemen tegen de benoemingen van Louis van gaal, Martin Sturkenboom en Danny Blind in de directie van de Amsterdamse voetbalclub.

De bezwaren van Cruijff richten zich niet op de personen, maar op het „met voeten treden van het voetbaltechnische beleid” door zijn vier medecommissarissen. Dat zeggen de advocaten Mirjam de Blécourt en Mike Jansen van advocatenkantoor Baker & McKenzie die de belangen van Cruijff cum suis behartigen. De vereniging Ajax (waaronder de algemene ledenvergadering en de ledenraad), maar ook supporters en spelers zijn door de vier commissarissen „buitenspel gezet”, vinden de advocaten. „Cruijff en de jeugdtrainers achten de handelwijze van de raad van commissarissen ontoelaatbaar.”

1 Heeft een rechtsgang kans van slagen?

Ajax NV is een zogenoemde structuurvennootschap: benoeming van de directie is een (uitsluitende) bevoegdheid van de raad van commissarissen. Het enige dat de wet voorschrijft is een kennisgeving van een voorgenomen benoeming van een directeur aan de algemene aandeelhoudersvergadering. Dat heeft de raad van commissarissen gedaan, zo blijkt uit de aanvulling op de agenda zoals gepubliceerd op de Ajax-site. De besluitvorming binnen de raad van commissarissen moet plaatsvinden met inachtneming van de daarvoor geldende regels en de ‘redelijkheid en billijkheid’. Wat redelijk en billijk is, beoordeelt de rechter.

Commissarissen Steven ten Have en Paul Römer hebben toegegeven dat Cruijff in het voortraject van de benoeming van de directie bewust is gepasseerd. Wel zou hij tijdig zijn uitgenodigd voor de vergadering en had hij kunnen weten dat benoeming van de directie aan de orde was. „Dat was altijd het agendapunt”, aldus Römer in deze krant.

2 Wat zou de strategie van Cruijff kunnen zijn?

De timing aan de vooravond van de ledenraadsvergadering is geen toeval. Vanavond bepaalt de 24-koppige vertegenwoordiging van de vereniging Ajax een standpunt in het conflict tussen Cruijff en zijn vier medecommissarissen over de benoeming van een nieuwe directie. Door de jeugdtrainers, met Bergkamp en Jonk, zo sterk bij de aangekondigde procedure te betrekken stelt Cruijff dat de verhoudingen tussen top en ‘werkvloer’ onherstelbaar verstoord zijn. Een nieuw drukmiddel op de ledenraad om vanavond het vertrouwen in de voltallige raad van commissarissen op te zeggen.

3 Heeft Cruijff een verborgen agenda?

Cruijff zei vorige week dat als de ledenraad het vertrouwen in zijn medecommissarissen Ten Have, Römer, Edgar Davids en Marjan Olfers niet opzegt, hij zelf vertrekt. De strijdbaarheid die in de aangekondigde procedure doorklinkt doet anders vermoeden. In zijn column in De Telegraaf stelde hij vandaag dat zijn generatie „een stap terug moet doen” en „een nieuwe en ambitieuze groep voetballers” Ajax terug moet brengen naar de top. „Dat moeten mensen als Louis van Gaal en ik niet meer willen.” Cruijff wil wel gaan, maar dan niet alleen.

Cees Banning Bart Hinke

Ajax wint weer: pagina 23

    • Bart Hinke
    • Cees Banning