Correcties en aanvullingen

Longstayers

In het artikel Op de longstay kan je ongestoord gestoord zijn (24 november, pagina 8) staat dat 202 tbs’ers een longstaystatus hebben. Dit getal verwijst naar de beschikbare capaciteit. Er zijn 163 longstayers.

Verdrag van Maastricht

In het artikel Onderzoek naar gulden is een middelvinger (24 november, pagina 17) staat dat de Fransen en de Ieren het Verdrag van Maastricht, uit 1992, verwierpen per referendum. Dit is niet juist. Beide landen keurden dit Verdrag per referendum goed. Denemarken verwierp het Verdrag wel.

Medhi Walerski

In het artikel Walerski lost belofte niet in (26 november, pagina 12) staat dat choreograaf Medhi Walerski meedanst in zijn ballet. Dit is niet juist.