Laag water, geen probleem

Slechts één keer heeft het water in de Rijn zo laag gestaan als nu. Op 28 september 2009 stond het water bij Lobith drie centimeter lager dan Rijkswaterstaat verwacht voor de komende dagen.

Voor Rijkswaterstaat is dat reden de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling bijeen te roepen, een gezelschap van waterbeheerders dat normaal gesproken alleen actief wordt in zomerse omstandigheden. Afgelopen voorjaar bijvoorbeeld, toen er door het droge weer steeds minder water door Rijn en Maas stroomde. De commissie kijkt dan hoe het water over het land verdeeld kan worden.

Laag water in het voorjaar en de zomer is niet uitzonderlijk. Want dan is er wel vaker weinig neerslag, en regen is een belangrijke factor voor de waterstand. In het najaar komt laag water veel minder vaak voor. Het grote voordeel is wel dat de behoefte aan water nu kleiner is. Er zijn maar weinig boeren die hun land willen bevloeien, er dreigen nauwelijks gewassen te verpieteren. Wel zijn er bollentelers die hun net geplante bollen beregenen om ze te laten wortelen. Koelwaterproblemen zijn er ook niet, want het water is nu koud genoeg: 11 graden Celsius in de buurt van Lobith. Pas bij 23 graden is er een probleem.

De enige sector die nu echt hinder ondervindt, is de binnenvaart. De kans om aan de grond te lopen is bij laag water groter. En er is minder ruimte om elkaar in te halen. Ook kunnen de wachttijden bij sluizen toenemen. Die gaan minder vaak open, om het weinige water dat er is langer binnenslands te houden.

Maar dat hoeft niet vervelend te zijn. Want er is een overcapaciteit in de binnenvaart: veel schepen, weinig vracht. Als het water laag staat, kunnen de schepen niet vol geladen worden. Dan zijn er meer schepen nodig om dezelfde hoeveelheid vracht naar het achterland te brengen. En dat is goed voor de schippers die anders leeg aan de kade hadden gelegen.

Voorlopig blijft het water laag. Er wordt weinig regen verwacht. En de kans bestaat dat de neerslag die in de Alpen gaat vallen, sneeuw is. Die blijft daar liggen tot de lente.