Hoe rijker je bent, des te meer voordeel er te halen is

„Je leest wel eens van die belastingtips die je voor het einde van het jaar moet opvolgen. Wat moet ik dit jaar niet vergeten om voordeel te halen?”

Voordeel! Daar lusten we tegenwoordig pap van. Zo openden al 120.000 werknemers op de valreep een spaarloonregeling. Wie daar dit jaar 613 euro brutosalaris in stort, kan dat geld vanaf Nieuwjaar netto opnemen en verdient risicoloos twee- tot driehonderd euro. Meer gratis geld schuilt in het slim schuiven met belastbaar inkomen en vermogen. Je moet dan natuurlijk wel vermogen of inkomen hebben.

Betaalt u vermogensrendementsheffing (vrh)? Bedenk welke grote contante uitgaven eraan komen. Doe die nog dit jaar. Dat scheelt 12 euro vrh per 1.000 euro minder belastbaar vermogen. Steek bijvoorbeeld geld in uw eigen huis, een kunstwerk of (zuinige) auto, de afkoop van alimentatie, een schenking of de spaarloon- of levensloopregeling. Drie ton (extra) in uw eigen huis, scheelt 3.600 euro vrh. Elk jaar. Extra levensloopsparen kan nuttig zijn als u dat wilt blijven doen. Op een levensloopregeling mag u veel meer reserveren dan op het aanstaande vitaliteitssparen. U moet dan wel eind 2011 minimaal 3000 euro hebben opgebouwd.

Wie een resthypotheekje van 30.000 euro boetevrij aflost, bespaart (naast rente) jaarlijks 360 euro vrh en hoeft geen eigenwoningforfait meer bij het belastbaar inkomen te tellen. Nog beter is consumptieve schulden aflossen, want deze mag u pas boven de 2.900 euro per persoon (5.800 per stel) wegstrepen tegen belastbaar vermogen. De hele schuld aflossen, scheelt tot 70 euro vrh per jaar. En rente.

Ook schenkingen verminderen vrh. Dit jaar mag een kind maximaal 5.030 euro belastingvrij ontvangen. Of eenmalig 24.144 euro, als het kind 18 tot 35 jaar is. Via een notaris mag u zelfs eenmalig 50.300 euro schenken, mits het kind minimaal 26.156 euro besteedt aan woningaankoop of studie. Wie 50.300 euro weggeeft, bespaart jaarlijks 604 euro vrh. Later scheelt de gift erfbelasting. Voor kleinkinderen is de schenkingsvrijstelling maximaal 2.012 euro. Een gift aan een culturele instelling kunt u trouwens beter uitstellen tot 2012. Dan mag u een geste van maximaal 1000 euro aan een culturele ANBI voor 125 procent aftrekken van uw inkomen.

Gaat uw belastbaar inkomen in 2012 flink zakken? Probeer dan geplande aftrekbare kosten nog in 2011 te doen. Denk aan een dure tandheelkundige behandeling, het maximaal zes maanden vooruitbetalen van de hypotheekrente (niet langer!) of de storting van een aftrekbare lijfrentepremie vóór Nieuwjaar. Doe dat laatste alleen als u de uitkering echt nodig hebt en zoek het voordeligste bankspaarproduct. Verwacht u volgend jaar juist een fiks hoger inkomen, probeer dan aftrekposten naar 2012 door te schuiven.

Er is eigenlijk maar één tip waaraan zowel rijken als bezitlozen kunnen verdienen: kies de goedkoopste basiszorgverzekering zonder aanvullende polissen. Bent u kerngezond, gok dan op een eigen risico van 720 euro per jaar. Dat scheelt pakweg 240 euro premie, terwijl het schaderisico hooguit 500 euro stijgt. En zo zie je maar weer: hoe rijker u bent des te groter de voordeelkansen.

    • Erica Verdegaal