Eet of drink je melk?

None

Prima vragen juist bij inburgeringsexamen

Op het inburgeringsexamen valt een heleboel aan te merken, maar het is ook zo wat om te suggereren dat het nergens op slaat. Is het echt zo vreemd dat een inburgeraar geacht wordt de begrippen ‘hbo’, ‘cao’ en ‘woningstichting’ te kennen?

Dat Rodaan Al Galidi (Opinie, 18 november) geen uitkering heeft en van de gang van zaken in een crèche geen weet heeft, wil nog niet zeggen dat hij daar niet ooit wél mee te maken zou kunnen krijgen. Zo vreemd is het dus niet dat hij hierop wordt bevraagd.

Als Al Galidi zich op de exameneisen had georiënteerd, had hij geweten welke onderwerpen aan de orde zouden komen. Dan had hij ook geweten dat hij, nu hij gezakt is, helemaal niet „alsnog een inburgeringscursus” moet doen. Een eenvoudig boekje doorlezen volstaat. Wie zich zonder enige voorbereiding in een examen stort, omdat hij vindt dat hij zelf wel kan uitmaken wat hij moet weten/kunnen, is zélf vooringenomen – en eigenwijs.

Intussen had Al Galidi de toon gezet: het inburgeringsexamen deugt niet. Twee dagen later laat Margriet Oostveen in haar column inburgeringsdocent Hanneke Kommers aan het woord. Zij verbaast zich over de „stomme vragen”, zoals ‘Kun je melk eten of drinken’, in het onderdeel ‘tegenstellingen’. „Kom óp zeg!”, roept Kommers uit. Een inburgeringscursus is geen taalcursus, zegt zij.

Hoe komt ze erbij dat taal géén deel uitmaakt van een inburgeringscursus? Wat is tegenstellingen leren anders dan taal (vocabulaire) leren? Het is zelfs een heel goede manier. Met relatief weinig inspanning – slechts twee begrippen – kun je een volledig betekenisdomein ‘overspannen’. In plaats van de vraag af te doen als te stom voor woorden, zou Kommers de toetsenmakers moeten prijzen. Zij vragen de kandidaten niet naar de betekenis van aparte woorden, maar testen in één vraag drie vocabulaire-items en hun globale betekenis. Dat is voldoende. Het is dus een prima toetsvraag. Jammer dat zelfs de inburgeringsdocent dit niet doorheeft.

Marijke Verbree-Luttikhuis

Docent inburgering en examinator praktijkdeel inburgeringsexamen, MVL TextPerfect, Den Haag

    • Marijke Verbree-Luttikhuis