Als Donner vertrekt, wil CDA-top geen ‘Haagse’ opvolger

Foto NRC / Vincent Mentzel

Als minister Donner naar de Raad van State vertrekt, moet zijn opvolger van buiten politiek Den Haag komen. Dat wil de partijtop van het CDA. Daarmee wordt voor het eerst duidelijk dat het CDA Piet Hein Donner (Binnenlandse Zaken) inderdaad als serieuze kanshebber voor het vicepresidentschap van de Raad van State ziet. En dat prominente CDA’ers in de Tweede Kamer of het kabinet geen kans maken op zijn huidige post.

Bronnen binnen het CDA bevestigen dat vicepremier Maxime Verhagen, fractievoorzitter in de Tweede Kamer Sybrand van Haersma Buma en partijvoorzitter Ruth Peetoom het profiel van de nieuwe minister onderling hebben vastgesteld.

Bij een daadwerkelijk vertrek van Donner krijgt het kabinet voor het eerst een nieuwe minister in zijn midden. Wie dat zou moeten worden, is in politiek Den Haag al maanden een veelbesproken onderwerp. Met de keuze voor een CDA’er van buiten Den Haag worden gegadigden uit de Tweede Kamer, de senaat en het kabinet zelf overgeslagen.

Tot nu toe werden vooral Van Haersma Buma zelf en zijn rechterhand Mirjam Sterk als kanshebber uit de fractie gezien. Binnen het kabinet werd minister Gerd Leers (Immigratie en Asiel) genoemd, evenals staatssecretaris Henk Bleker (Landbouw).

De partij wil niet reageren op de keuze van de top. “Zolang er geen vacature is”, zegt de CDA-woordvoerder over de kabinetspost die kan vrijkomen, “doen we geen mededeling over de vervulling daarvan.” Na afloop van de ministerraad bevestigde premier Mark Rutte gisteren dat de benoeming van een nieuwe vicepresident aanstaande is: “Zeker voor de Kerst”, zei hij.

Regeringspartij CDA heeft buiten Den Haag een beperkt aantal bekende politici met zowel voldoende ervaring als het juiste profiel voor een kabinetspost. De relatief onbekende, maar grootste, kanshebbers zijn alle drie ex-wethouder van Rotterdam: Lucas Bolsius (burgemeester van Amersfoort), Leonard Geluk (voorzitter van een onderwijsinstelling met 26.000 studenten, het ROC Midden Nederland) en Sjaak van der Tak (burgemeester van Westland en oud-kandidaat voor het partijvoorzitterschap).

    • Freek Staps