Teveel aan eerstejaars

Rechten, psychologie en bedrijfseconomie voeren numerus fixus in.

De dertien universiteiten stellen gezamenlijk een numerus fixus in voor de studies rechten, psychologie en bedrijfseconomie. Door het aantal studenten voor deze populaire studies te beperken, willen zij kwaliteit garanderen. Een woordvoerder van de Vereniging van Samenwerkende Nederlandse Universiteiten (VSNU) bevestigt een bericht hierover in Mare. De studentenstop zou moeten ingaan in collegejaar 2013/2014.

De belangstelling voor studies aan de universiteit is de afgelopen jaren sterk gegroeid. Volgens de VSNU zijn er voor het lopende collegejaar 4,5 procent meer aanmeldingen dan het jaar ervoor; in totaal begonnen 42.500 mensen aan een universitaire studie. In 2009 was er al een toename van het aantal nieuwe eerstejaars van 12 procent ten opzichte een jaar eerder. De verwachting is dat die stijging de komende jaren doorzet.

Het stijgend aantal studenten zorgt op veel universiteiten bij de populairste studies voor praktische problemen. Er is te weinig collegeruimte. Ook staat de begeleiding van individuele studenten onder druk.

Universiteiten worden grotendeels gefinancierd op basis van het aantal studenten dat zich heeft ingeschreven. Daarom waren de meeste huiverig voor een eenzijdige studentenstop. De geweigerde studenten zouden dan naar een andere universiteit gaan die vervolgens een groter deel van het beschikbare budget zou ontvangen. Doordat nu alle dertien universiteiten samenwerken bij het instellen van een studentenstop bij de populairste studies, bestaat dat gevaar niet meer. (NRC)