Stop het pessimisme - het gaat juist hartstikke goed met de wereld

Een regenboog boven de Acropolis in Athene. Foto Reuters / John Kolesidis

De alsmaar aanhoudende problemen in de eurozone, het bloedig neerslaan van de Arabische volksopstanden. Het nieuws wordt al maanden gedomineerd door ellende. Maar eigenlijk gaat het hartstikke goed met de wereld: we worden rijker, gezonder, slimmer en vreedzamer.

In een artikel dat tegen de negatieve tijdsgeest indruist roept de Amerikaanse onderzoeker Charles Kenny op de site van Foreign Policy om eens een keer onze zegeningen te tellen. Hij somt tien ontwikkelingen op die ons allemaal heel vrolijk zouden moeten stemmen, waaronder:

  • We worden rijker, want de wereldwijde armoede is niet eerder zo snel gedaald als in de afgelopen tien jaar.
  • We worden slimmer en slimmer: in zuidelijk Afrika gaan bijvoorbeeld meer kinderen naar de basisschool dan ooit tevoren en de prestaties van leerlingen en studenten in het Amerikaanse onderwijs waren nog niet eerder zo goed.
  • We worden vreedzamer, want het aantal oorlogsslachtoffers lag niet eerder zo laag als in het laatste decennium.
  • We waren nog nooit zo gezond, blijkt uit cijfers van de Wereldbank. De kindersterfte daalde de laatste tien jaar bijvoorbeeld explosief.
  • We worden democratischer, want in veel Arabische landen en Aziatische landen als Birma wordt de politieke vrijheid groter.
  • We zijn inmiddels met ruim 7 miljard en dat is wel zo gezellig, aldus Kenny.

De positieve ontwikkelingen zijn volgens Kenny geen reden om te berusten in het feit dat te veel mensen nog altijd lijden onder honger, armoede of dictatuur. Maar in plaats van mismoedig te worden door de wereldwijde economische problemen, zouden we moeten nadenken over hoe de wereld volgend jaar weer een beetje beter kunnen maken, concludeert Kenny.

    • Pim van den Dool