Powned en WNL krijgen ruimte voor ledenwerving

De publieke omroepen mogen leden blijven werven met cadeautjes die meer kosten dan het lidmaatschapsgeld. Hiermee komt minister Van Bijsterveldt (Media, CDA) tegemoet aan bezwaren van VVD en PVV. Die vreesden dat de omroepen WNL en Powned door een gebrek aan leden uit het omroepbestel zouden verdwijnen.

De minister zou vanmiddag haar omroepplannen presenteren, melden bronnen in Hilversum en Den Haag. Over het plan was deze week onenigheid ontstaan binnen de coalitie. VVD en PVV vielen over twee punten: de financiering die de Nederlandse Publieke Omroep (NPO) voorstelde zou te gunstig zijn voor „die linkse VARA” (aldus Wilders) en de aspirant-omroepen WNL en Powned zouden min of meer uit het bestel worden gewipt.

De tegemoetkoming aan VVD en PVV is gunstig voor WNL en Powned Zij moeten 150.000 leden hebben – nu hebben beide 50.000 leden – om in het bestel te mogen blijven. Pas in 2014, na de ledentelling die de verdeling van budget en zendtijd tot 2021 gaat bepalen, worden presentjes aan nieuwe leden verboden, ook al was de VVD hier altijd fel tegen. In 2014 gaat ook pas de contributieverhoging in. Hoewel de omroepen altijd ontkennen dat dure campagnes ten koste gaan van de programmering, is dat wel degelijk het geval, stellen bronnen in Hilversum. De minimumcontributie gaat voorlopig niet omhoog van 5,72 euro naar 15 euro per jaar.

Van Bijsterveldt komt niet tegemoet aan bezwaren van VVD en PVV tegen extra middelen (10 miljoen euro) voor fusieomroep VARA/BNN. Volgens de minister is dit bedrag toegekend aan de kleinste fusieomroep en dat is volgens de huidige ledenaantallen VARA/BNN. In 2014 is er een nieuwe telling.

Van Bijsterveldt neemt in grote lijnen het fusieplan over dat de omroepen haar eerder deze maand stuurden. Zes omroepen fuseren tot drie, drie blijven zelfstandig.