denkbeeld

„Als je de afgrond in kijkt, kijkt de afgrond ook in jou.” De foto bij deze uitspraak van Friedrich Nietzsche is van Maarten Mesman en Sanne de Kleijn uit Utrecht. De foto is genomen in Zuid-Afrika.

Dit was de laatste aflevering van het citaat van deze week. Volgende week: „Alles is mooi , ook al ziet niet iedereen het” van Confucius (551-479 v Chr.).