Bleker: bosaanleg Flevoland zonder Staatsbosbeheer

Staatsbosbeheer mag van staatssecretaris Bleker (Natuur, CDA) niet langer deelnemen aan de ontwikkeling van natuurgebied Oostvaarderswold in Flevoland. Dat bleek gisteren bij een Kamerdebat over natuurbeleid. Het kabinet wil de uitgaven voor dergelijke ‘robuuste natuurverbindingen’ schrappen.

Het Oostvaarderswold verbindt de Oostvaardersplassen bij Lelystad en het Horsterwold bij Zeewolde. Flevoland had er al veel grond voor verworven toen het kabinet in het regeerakkoord bepaalde de plannen zoals voor het Oostvaarderswold te staken. Maar met steun van onder meer de provincie, private partijen, Wereld Natuur Fonds en Staatsbosbeheer gaat de aanleg toch door, zo werd vorige week bekend.

De deelname van Staatsbosbeheer, een zelfstandig bestuursorgaan dat onder het Rijk valt, wekte de woede van Kamerlid Ger Koopmans (CDA). „Het kabinet wil dit niet, maar daar zeggen ze gewoon: dat maakt ons geen zak uit. Onacceptabel. Ze kunnen daar niet hun goddelijke gang gaan.” Bleker, partijgenoot van Koopmans, is het daarmee eens.

Die reactie bevreemdt Staatsbosbeheer. Een woordvoerder: „De ambtelijke top wist allang dat wij aan tafel zitten. Het zou raar zijn als dat niet zo was, wij bezitten grond in dat gebied.” Staatsbosbeheer zegt af te wachten wat er verder gebeurt. Een afspraak met Bleker is er nog niet.

Bleker verdedigde gisteren zijn plan om het beheer van natuurgebieden over te dragen aan de provincies, in combinatie met forse bezuinigingen. Daarover is in september een akkoord gesloten. Maar er is forse kritiek. Veel is onuitgewerkt en de begrote 100 miljoen euro per jaar voor beheer zou minimaal 250 miljoen moeten bedragen.

Het Planbureau voor de Leefomgeving betoogde onlangs dat het akkoord „de bescherming van planten, dieren en habitats versobert en vertraagt”. Ook wordt het moeilijker te voldoen aan Europese verplichtingen. Provincies zijn evenmin blij met het akkoord, maar stellen dat er „niet meer in zat”. Provinciale Staten moeten het akkoord in de provincies overigens nog goedkeuren, uiterlijk eind december.

De oppositie wees het akkoord gisteren af. GroenLinks: „Een deal om de natuur af te breken.” PvdA: „Een chantageakkoord.”

Coalitiepartij CDA vindt dat Bleker „creatiever moet zijn” om aan extra geld te komen. De SGP bepleitte uitstel. Maar Bleker wil „voortgaan” en pas in 2016 evalueren. Volgende week debatteert de Kamer verder.