AFM grijpt in bij Homburg Invest

De AFM trok deze week de beursvergunning van vastgoedfonds Homburg Invest in. ‘Eigenlijk trekt de AFM zo de stekker eruit.’

Haalt vastgoedfonds Homburg Invest het einde van het jaar?

De toezichthouder Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft het er deze week niet makkelijker op gemaakt voor het beursgenoteerde fonds. De AFM heeft de beursvergunning ingetrokken. Daarmee geldt het bedrijf in Nederland niet langer als een beleggingsinstelling, waardoor het niet langer aandelen mag uitgeven.

Homburg Invest, opgericht door vastgoedhandelaar Richard Homburg, verkeert sinds begin dit jaar in grote financiële problemen. Homburg Invest is een beleggingsfonds dat belegt in vastgoed in Noord-Amerika, Nederland, Duitsland en de Baltische Staten. Het bedrijf heeft voor ruim 1 miljard euro aan vastgoed. Particulieren kunnen beleggen in dit vastgoed door bijvoorbeeld obligaties te kopen van Homburg Invest, waarop gemiddeld rond de 7 procent rente wordt uitgekeerd. Het principe is simpel. Met het geld dat de beleggers in het fonds steken, wordt vastgoed aangekocht. Met het rendement dat dit vastgoed oplevert, worden investeerders betaald.

De afgelopen periode is het vastgoed sterk in waarde gedaald, waardoor het fonds forse afboekingen moest doen. Het vastgoed dat verkocht wordt, levert veel minder op dan gehoopt. Maar het fonds moet wel gewoon de rente blijven betalen aan de beleggers en de door hen verstrekte leningen ook aflossen. De schuldenlast is bijna net zo groot als de bezittingen.

Om het bedrijf te herstructureren heeft Homburg Invest, dat ook een beursnotering in Canada heeft, in september in Canada bescherming tegen schuldeisers gevraagd en gekregen. Er is een soort bewindvoerder aangesteld die plan moet maken hoe het fonds er weer bovenop komt.

Homburg Invest heeft in Nederland bij rond de 9.000 particulieren zo’n 440 miljoen euro geleend. Een van de mogelijkheden die de bewindvoerder onderzoekt is om die obligaties om te zetten in aandelen.

Dat kan niet meer, zegt advocaat Rob Abendroth, namens Homburg Invest. „Het fonds mag nu geen schuldpapier meer uitgeven, dus kan de schuld ook niet geconverteerd worden.” De advocaat noemt de beslissing van de AFM „buitengewoon merkwaardig”. „Er wordt druk gewerkt aan een herstructurering en dan loopt de toezichthouder daar dwars doorheen.” Waarom de AFM juist nu de vergunning intrekt? Hij heeft geen idee. „Ik moet de 115 pagina’s waarin de beslissing wordt toegelicht nog lezen. Maar we gaan in elk geval beroep aantekenen tegen de AFM-beslissing.”

Volgens betrokkenen is het intrekken van de vergunning veroorzaakt door de conflicten die oprichter Richard Homburg heeft met de AFM en de Nederlandse belastingdienst. „Eigenlijk trekt de AFM op deze manier de stekker uit het bedrijf. Ze willen al langer van Homburg af.”

Homburg Invest ligt al sinds 2009 met de AFM overhoop. De toezichthouder vindt dat de structuur van het fonds ondoorzichtig is en heeft de meestal in Zwitserland residerende oprichter Richard Homburg een aantal malen om duidelijkheid gevraagd. Begin dit jaar gaf oprichter, grootaandeelhouder en bestuursvoorzitter Homburg die laatste functie plotseling op. Later bleek dat Homburg ook een conflict had met de belastingdienst over aangiftes.

De AFM eiste in mei dat Homburg geen invloed meer zou hebben bij het beursfonds. In september besloot Homburg om het stemrecht dat bij zijn aandelen hoorde – goed voor 72,5 procent van de stemmen – over te dragen aan twee stichtingen die de belangen van de obligatiehouders moeten behartigen.

Maar begin oktober bleek uit een rapport van de Canadese bewindvoerder dat Richard Homburg eigenlijk nog steeds aan de touwtjes trekt. Het onroerend goed dat het fonds beheert is namelijk ondergebracht in allerlei vennootschappen, waarover het beursfonds maar beperkte zeggenschap heeft.

Begin december beslist de Canadese rechter of de bescherming tegen schuldeisers verlengd wordt. Obligatiehouders hebben sinds september geen rente meer ontvangen. En aflopende obligaties worden op dit moment niet afgelost. Zo loopt over vijf dagen Homburg 4 af, een lening van 20 miljoen euro.

    • Tom Kreling