Verzekeraar NN splits en schrapt banen

Verzekeraar Nationale Nederland gaat splitsen. Doel is een geplande beursgang te vergemakkelijken. Er gaan honderden banen verloren.

Pas helemaal aan het eind van het persbericht staat het echte nieuws. Verzekeraar Nationale Nederlanden gaat de komende jaren „een paar honderd banen” per jaar schrappen. En gedwongen ontslagen worden daarbij niet uitgesloten.

Waar de vijf voorgaande alinea’s dan over gaan?

Daar staan ronkende zinnen in over „de wensen en behoeften” van de klant. Nationale Nederlanden gaat die namelijk „leidend” maken bij het verbeteren van het „productaanbod, bedrijfsprocessen en serviceverlening”.

Het komt er op neer dat Nationale Nederlanden de consumententak gaat opsplitsen in twee delen. Een onderdeel gaat dan de bestaande levensverzekeringen van klanten beheren. Het andere onderdeel gaat zich richten op het verkopen van nieuwe verzekeringen aan klanten.

In een interview met het Financieele Dagblad zegt Nationale Nederlanden-topman Tom Kliphuis dat het onderdeel dat levensverzekeringen gaat beheren op termijn ook polissen van andere verzekeraars kan overnemen. Het onderdeel krijgt de naam Nationale Nederlanden Services. Op termijn wordt dit onderdeel dan mogelijk verkocht.

Het andere onderdeel van Nationale Nederlanden gaat zich volgens Kliphuis richten op nieuwe particulieren. Nationale Nederlanden Particulieren wil gaan concurreren met banken en spaargeld bij particulieren aantrekken. Ook gaat het onderdeel bankspaarproducten en hypotheken verkopen.

Nationale Nederlanden wil de producten zelf direct verkopen, maar blijft voor ingewikkelde producten zoals arbeidsongeschiktheidsverzekeringen en pensioenproducten gebruik maken van tussenpersonen.

Nationale Nederlanden is nu nog een dochterbedrijf van ING. Er werken rond de 6.500 mensen. Maar ING heeft eind vorig jaar de verzekeringstak van het bedrijf afgesplitst. De bedoeling is dat de verzekeraars uiteindelijk naar de beurs gebracht worden. De Amerikaanse verzekeringsdochters en de Europese tak moeten in principe beide een beursnotering krijgen.

De splitsing tussen bank en verzekeraar werd opgelegd door de Europese Commissie nadat ING in 2010 staatssteun had ontvangen. Aan de financiële injectie van 10 miljard euro werd de voorwaarde verbonden dat ING de balans zou verkorten door onderdelen te verkopen.

Als die splitsing voltooid is, is ING eigenlijk weer terug bij situatie van voor 1991. Het huidige ING ontstond toen door een fusie van Nationale Nederlanden en de NMB Postbank. ING was daarmee een van de eerste financiële instellingen die bankieren en verzekeren gingen combineren.

Het werd toen gezien als de ultieme combinatie. De producten van de bank en de verzekeraar konden voortaan mooi aan alle loketten van ING verkocht worden. Een ander voordeel was dat verzekeraars beschikken over ‘lang’ kapitaal, wat dan mooi weer kon worden gebruikt om te voorzien in de kapitaalsbehoefte van de bank.

Tijdens de afgelopen kredietcrisis bleken er ook grote nadelen aan de kleven. De verzekeringstak en de banktak liepen beide harde klappen op, wat voor het hele concern een extra grote klap opleverde.

    • Tom Kreling