Raad hekelt musea die kunst willen verkopen

Verschillende musea hebben aangekondigd na te willen denken over verkoop van kunstwerken om tekorten aan te vullen.

De Raad voor Cultuur is tegen de verkoop van werken uit musea om financiële tekorten aan te vullen. Dat schrijft de raad in een gisteren verschenen advies.

Het adviesorgaan voor kabinet en parlement hekelt de gang van zaken bij MuseumgoudA, dat afgelopen zomer het schilderij The Schoolboys van Marlene Dumas verkocht op een veiling bij Christie’s in Londen. Het werk bracht 950.000 euro op, dat werd gebruikt voor de financiële bedrijfsvoering. Eerder had de gemeente Gouda de helft van de subsidie aan het museum ingetrokken.

Ook het Wereldmuseum in Rotterdam heeft aangekondigd een deel van de collectie te willen verkopen om de exploitatie aan te vullen.

In het advies keert de Raad voor Cultuur zich scherp tegen de verkoop uit commerciële overwegingen. Ze vreest dat het hek van de dam is als musea lukraak werken verkopen en dringt dan ook aan op strikte naleving van de ‘Leidraad voor het afstoten van museale objecten’ (LAMO). Deze schrijft voor dat musea objecten of verzamelingen altijd eerst aan collega-musea moeten aanbieden. Bovendien mogen musea niet uit commerciële overwegingen verkopen en moet het afstoten van werken leiden tot een „verbetering van de verzameling”.

De verkoop van Dumas’ The Schoolboys door MuseumgoudA leidde tot grote kritiek in de museumwereld. Collega museumdirecteuren drongen aan op een royement van het Goudse museum uit de Nederlandse Museumvereniging. (NRC)