‘Notarissen en NMa gedoogden kartel huizenhandelaren’

De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) en notarissen gedogen al jaren een kartel van huizenhandelaren op woningveilingen. Dat schrijft de Volkskrant vandaag op basis van gesprekken met handelaren, notarissen en een vertrouwelijk dossier van de mededingingsautoriteit.

Ruim twee jaar geleden deed de NMa een inval bij tien huizenhandelaren. Op grond van de in beslag genomen administratie concludeerde de kartelwaakhond dat sprake was van een “complexe en voortdurende inbreuk” op de mededingingsregels bij het veilen van huizen waarvan de eigenaren de lasten niet meer konden betalen.

De twee hoofdverdachten in de zaak, Jan Semplonius (66) en zijn zoon Henk (34), beweren nu dat de NMa al langer op de hoogte was van de praktijken:

“Wij hebben er nooit een geheim van gemaakt dat wij als groep op de veiling actief waren. De notarissen die de veilingen controleerden wisten ervan, en de NMa is ook al jaren op de hoogte.”

De handelaren probeerden door samen te werken panden tegen lage prijzen te kopen. Als dat lukte, werd de winst of het verlies naderhand verdeeld. De handelen hielden lijsten bij van de deelnemers, zodat makkelijk achteraf verrekend kon worden.

De Volkskrant stelt dat de NMa in 2005 al de conclusie had kunnen trekken dat de handelaren samenspanden, aangezien die toen al beschikte over de deelnemerslijsten, verkregen via de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie. De NMa laat in een reactie weten dat het onderzoek nog loopt, en dat er in 2005 “onvoldoende bewijsmateriaal” was om in te grijpen.

    • Dirk Wijnand de Jong