Nieuwe regels om een huis makkelijker te verhuren

1Waarom wil de Kamer de verhuurregels versoepelen?

Dubbele woonlasten kunnen huiseigenaren in grote financiële problemen brengen. Tegelijkertijd belemmeren leegstaande woningen de doorstroming op de woningmarkt. Een meerderheid in de Tweede Kamer steunde daarom een motie van de VVD en de ChristenUnie om de regels voor tijdelijke verhuur te versoepelen.

2Hoe wil de Tweede Kamer de regels simpeler maken?

Op dit moment moeten huiseigenaren een vergunning van de gemeente hebben als ze hun woning tijdelijk willen verhuren op basis van de zogenoemde Leegstandswet, bedoeld om de leegstand tegen te gaan. De Kamer wil de aanvraag van deze vergunning versimpelen of geheel afschaffen. De leges verschillen per gemeente: van (bijna) niets tot enkele honderden guldens per jaar.

3Wat zijn de huidige voorwaarden voor tijdelijke verhuur?

Op basis van de Leegstandswet kan de verhuurder een tijdelijk contract met de huurder afsluiten zonder dat de huurder huurbescherming opbouwt. Zo kan de huiseigenaar het huurcontract opzeggen en de woning snel verkopen als hij een koper heeft gevonden. De gemeentelijke vergunning is in principe twee jaar geldig is, maar kan worden verlengd tot maximaal vijf jaar. De huurovereenkomst geldt voor ten minste een half jaar. Voor de verhuurder geldt een opzegtermijn van drie maanden en voor de huurder geldt een termijn van minimaal één maand.

4Kan iedere huiseigenaar straks zonder vergunning zijn woning dan tijdelijk verhuren?

Dat is de vraag. Behalve de gemeentelijke vergunning moeten huiseigenaren met een hypotheek ook toestemming van de geldverstrekker hebben. Banken of verzekeraars zijn beducht voor huurders die hun onderpand bewonen. Een koopwoning met huurders daalt in waarde. Ook kan er een probleem ontstaan als de huiseigenaar zijn hypotheek niet meer kan betalen en de woning op een executieveiling wordt verkocht. Hypotheekverstrekkers zullen toestemming voor tijdelijke verhuur blijven geven op individuele basis.

5Zijn er ook tegenstanders van de beoogde versoepeling?

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten is voor eventuele versimpeling, maar tegen afschaffing van de vergunning. De Nederlandse Vereniging van Banken was vanochtend niet bereikbaar. De Stichting Tijdelijk Twee Woningen, die huiseigenaren tegen betaling helpt en adviseert, vreest dat afschaffing van de vergunning zal leiden tot meer commerciële (met opbouw van huurbescherming) en illegale verhuur.

    • Eppo König