Nederlander: bankier is niet te vertrouwen

Een steekproef van onderzoeksbureau Motivaction onder ruim duizend Nederlanders toont ontbrekend vertrouwen in economie.

Nederlanders hebben van alle beroepen het minste vertrouwen in bankdirecteuren en ceo’s van grote bedrijven. Dat blijkt uit een steekproef van onderzoeksbureau Motivaction onder 1.053 respondenten over de rol en toekomst van de financiële sector. Voor het onderzoek werkte Motivaction samen met het Sustainable Finance Lab, een wetenschappelijke denktank.

Nederlanders geloven slechts in 18 procent en 14 procent van de gevallen dat directeuren van grote bedrijven en bankdirecteuren de waarheid spreken. Ter vergelijking: dat is meer dan autoverkopers (12 procent), politici (13 procent) en reclamemakers (8 procent). Zodra een bankier besluit zijn of haar bonus in te leveren neemt het vertrouwen toe. Nederlanders zien banken niet als een ‘echt bedrijf’, blijkt uit de studie, maar als een ‘nutsbedrijf’ dat in dienst behoort te staan van de samenleving. Deze rol vervullen de banken niet goed; 65 procent van de geïnterviewden zegt dat de financiële crisis is veroorzaakt door de hebzucht van bankiers.

Ook het vertrouwen in economie zelf heeft een klap gekregen: ongeveer de helft van de geïnterviewden laat weten minder geloof te hebben in de markteconomie sinds de economische crisis. De overheid wordt genoemd als belangrijkste probleemoplosser, en niet de financiële sector zelf. (NRC)