Landelijke studentenstop voor drie populairste studies

Studenten van de Leidse vereniging Minerva. Foto NRC / Rien Zilvold

De dertien universiteiten in Nederland stellen gezamenlijk een numerus fixus in voor de studies rechten, psychologie en bedrijfseconomie. Door het aantal studenten voor deze populaire studies te beperken, willen zij kwaliteit ervan garanderen.

De Vereniging van Samenwerkende Nederlandse Universiteiten (VSNU) bevestigt een bericht hierover in het Leids universiteitsblad Mare. De studentenstop zou moeten ingaan in het collegejaar 2013/2014. De VSNU speelt een coördinerende en ondersteunende rol in het proces.

Steeds meer studenten kiezen universiteit

Door het aantal studenten te beperken zou de kwaliteit worden gegarandeerd en “stabiele werkomstandigheden” worden geboden. De belangstelling voor universiteitstudies is de afgelopen jaren sterk gegroeid. Volgens de VSNU zijn er voor het lopende collegejaar 4,5 procent meer aanmeldingen dan het jaar ervoor. In totaal begonnen 42.500 mensen aan een universitaire studie.

Het stijgend aantal studenten zorgt op veel universiteiten bij de populairste studies voor praktische problemen. Er is te weinig collegeruimte, waardoor colleges over de hele dag en avond verspreid moeten worden. Ook staat de begeleiding van individuele studenten onder druk.

Onduidelijkheid over vormgeving numerus fixus

Universiteiten worden grotendeels gefinancierd op basis van het aantal studenten dat zich heeft ingeschreven. Daarom waren de meeste huiverig voor een eenzijdige studentenstop. De geweigerde studenten zouden dan naar een andere universiteit gaan die vervolgens een groter deel van het beschikbare budget zou ontvangen.

Het is nog onduidelijk hoe de verschillende universiteiten de numerus fixus zullen vormgeven. In de toekomstplannen van staatssecretaris Zijlstra (Onderwijs, VVD) krijgen ze de mogelijkheid voor ‘selectie aan de poort’. Die mag niet alleen geschieden op basis van de cijferlijst van het eindexamen. Er moet ook een intakegesprek worden gehouden. Bij de studies die straks een numerus fixus hebben, zou dat gesprek doorslaggevend kunnen worden voor toelating.

    • Bart Funnekotter