Landelijke studentenstop voor 3 populairste studies

De dertien universiteiten stellen gezamenlijk een numerus fixus in voor de studies rechten, psychologie en bedrijfseconomie. Door het aantal studenten voor deze populaire studies te beperken, willen zij kwaliteit garanderen.

Een woordvoerder van de Vereniging van Samenwerkende Nederlandse Universiteiten (VSNU) bevestigt een bericht hierover in het Leids universiteitsblad Mare. De studentenstop zou moeten ingaan in het collegejaar 2013/2014. Door het aantal studenten te beperken kan de kwaliteit worden gegarandeerd en kunnen „stabiele werkomstandigheden” worden geboden, aldus de woordvoerder.

De belangstelling voor studies aan de universiteit is de afgelopen jaren sterk gegroeid. Volgens de VSNU zijn er voor het lopende collegejaar 4,5 procent meer aanmeldingen dan het jaar ervoor; in totaal begonnen 42.500 mensen aan een universitaire studie. In 2009 was er al een toename van het aantal nieuwe eerstejaars van 12 procent ten opzichte een jaar eerder. De verwachting is dat die stijging de komende jaren doorzet.

Het stijgend aantal studenten zorgt op veel universiteiten bij de populairste studies voor praktische problemen. Er is te weinig collegeruimte, waardoor colleges over de hele dag en avond verspreid moeten worden. Ook staat de begeleiding van individuele studenten onder druk.

Universiteiten worden grotendeels gefinancierd op basis van het aantal studenten dat zich heeft ingeschreven. Daarom waren de meeste huiverig voor een eenzijdige studentenstop. De geweigerde studenten zouden dan naar een andere universiteit gaan die vervolgens een groter deel van het beschikbare budget zou ontvangen. Doordat nu alle dertien universiteiten samenwerken bij het instellen van een studentenstop bij de populairste studies, bestaat dat gevaar niet meer.

Het is nog onduidelijk hoe de verschillende universiteiten de numerus fixus zullen vormgeven. In de toekomstplannen van staatssecretaris Zijlstra (Onderwijs, VVD) krijgen ze de mogelijkheid voor ‘selectie aan de poort’. Die mag niet alleen geschieden op basis van de cijferlijst van het eindexamen. Er moet ook een intakegesprek worden gehouden. Bij de studies die straks een numerus fixus hebben, zou dat gesprek doorslaggevend kunnen worden voor toelating.