correcties & aanvullingen

Het artikel ‘Ongeldige benoeming’ (Opinie, 21 november) werd door Lucas Bergkamp niet geschreven in zijn hoedanigheid van advocaat of (ex-)hoogleraar. Het ging om een zuiver persoonlijke mening. Bergkamp is ook geen hoogleraar meer aan de Erasmus Universiteit.