Blad over geestelijke gezondheid verdwijnt

Psy, maandblad over geestelijke gezondheid en verslaving, wordt opgeheven. De gelijknamige website, die meerdere keren per dag nieuws brengt, stopt ook per 1 juli 2012.

De instellingen voor de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) zijn niet langer bereid om te betalen voor Psy, dat nu nog gratis wordt verspreid onder hun werknemers. „We zien het blad niet langer als een kernactiviteit”, zeg directeur Paul van Rooij van GGZ Nederland. „We hebben twee jaar lang geprobeerd om het blad onder te brengen bij een commerciële uitgever, maar dat is niet gelukt.”

Psy (oplage 28.000 exemplaren) bericht op journalistieke wijze blad over onderzoek naar stoornissen, nieuwe therapieën en instellingen in de GGZ. Zo staan in het vandaag verschenen nummer onder meer een artikel over de geweldloze bejegening van opstandige (soms agressieve) pubers, een kritisch interview over de GGZ-sector en een fotoreportage over fraai geklede daklozen in Ethiopië.

Psy, dat een onafhankelijke redactie heeft, is gezaghebbend in GGZ. „Op de werkvloer worden we zeer gewaardeerd”, zegt hoofdredacteur Michaja Langelaan. Jaarlijks hoogtepunt is het overzicht van de topsalarissen in de sector.

Instellingsbestuurders zijn daarmee minder ingenomen, zegt Arend Jan Heerma van Vos, lid van de redactieadviesraad: „Die zien liever de huisbladen van andere koepelorganisaties, met wat wijze woorden van de voorzitter en de directeur die zegt dat het ‘de goede kant op gaat’. Psy is niet negatief, maar wel kritisch. Daar kunnen de instellingen eer mee inleggen, maar dat doen ze dus helaas niet.”