opinext@nrc.nl

Rechts raadsel

U hebt de voorpagina en twee bladzijden van de krant gewijd aan uw verbazing over het feit dat kiezers nu rechts stemmen, terwijl rechts toch de schuld draagt van de financiële crisis, die volgens u de crisis van het kapitaal zou zijn (21 november).

Zou het misschien kunnen zijn dat uw dogma niet klopt? Evident is dat de financiële crisis in Europa wordt veroorzaakt door onbetaalbaar geworden staatsschulden van landen als Griekenland en Italië. Het is dus de overheid zelf die de crisis heeft veroorzaakt. En een overheid die almaar méér en méér uitgeeft, veel meer dan de inkomsten toelaten, vertoont die niet veeleer links gedrag?

Kijkt u misschien nog eens naar de verkiezingsprogramma’s van Nederlandse partijen als de Socialistische Partij, GroenLinks, Partij van de Arbeid, en naar de wijze waarop linkse mensen aanschoppen tegen ‘asociale’ bezuinigingen van rechts. Liberalen zijn vanouds voor een kleine overheid en voor het zetten van de tering naar de nering. Het zal u ontgaan zijn, maar het lijkt erop dat de kiezers dat wél goed in de gaten hebben.

W.E.M. Klostermann

Dalmsholte

Corrigerende tik

In haar column wekt Naema Tahir ten onrechte de suggestie dat de corrigerende tik in Nederland strafbaar of verboden is (Zin, 21 november). Dat is hij niet. In 2007 is een wijziging in artikel 247 BW doorgevoerd. Die wijziging luidt: „In de verzorging en opvoeding van het kind passen de ouders geen geestelijk of lichamelijk geweld of enige andere vernederende behandeling toe.” Een simpele tik op vingers of billen in een overigens gezonde opvoeding, geeft schade noch letsel. Of een corrigerende tik wenselijk is, is een tweede. Maar als Naema de wet zo rigide uitlegt dat zij denkt dat de tik wel verboden is, dan moet in haar ogen vast het ‘in de hoek staan’ ook verboden zijn, immers, dat is vernederend.

M. van Rossum

Utrecht

    • M. van Rossum
    • W.E.M. Klostermann