Met een EPD was ik geen jaar lang ziek geweest

Het elektronisch patiëntendossier gaat niet door. Velen zullen opgelucht ademhalen. Ik krijg het er benauwd van.

Twee jaar geleden was mijn huisarts op vakantie. Ik kreeg vreselijke pijnen, maar mijn huisarts, die net in een ‘gezondheidscentrum’ was gekropen, had er niet voor gezorgd dat mijn vervangende huisarts bij mijn informatie kon komen. Deze deed of ik een nieuw geval was. Hij gebruikte belangrijke informatie uit mijn dossier niet (daar kon hij niet bij). Ook de inentingsinformatie – vanwege werk in Suriname – was niet beschikbaar. De huisarts stelde, met alle goede bedoelingen, een verkeerde diagnose. Ik kwam te laat in het ziekenhuis en werd wegens risicomijdend gedrag ook daar niet op tijd geholpen. Ik lag bijna dood te gaan aan iets wat routinematig had kunnen worden opgelost. Een jaar lang ben ik volledig ziek geweest, als gevolg van gebrekkige informatie-uitwisseling. Het had binnen een week opgelost kunnen zijn.

Voor mij is het evident dat professionals informatie uitwisselen. Ik bepleit zelfs om het strafbaar te stellen als ze géén informatie uitwisselen. Het is immers een vorm van professionele hygiëne. Je draagt er zorg voor dat je bent voorbereid op je taak. Het verzamelen van alle relevante informatie voordat je aan de slag gaat, lijkt mij een conditio sine qua non.

Mensen die opgelucht ademhalen, vergissen zich schromelijk. Het is een schande dat bijna al het medisch handelen geschiedt in een situatie van onnodige informatieachterstand.

Arre Zuurmond

Voormalig bijzonder hoogleraar ICT en de toekomst van het openbaar bestuur, lid van de Kafkabrigade, Delft

    • Arre Zuurmond
    • Lid van de Kafkabrigade
    • de Toekomst van het Openbaar Bestuur