Kamer: benoeming Raad van State moet anders

De benoemingsprocedure van de vicepresident van de Raad van State moet transparanter. Een meerderheid van de Tweede Kamer heeft gisteren het kabinet opgeroepen met voorstellen te komen om de Tweede Kamer zélf een rol te geven in die benoemingsprocedure, zoals nu bijvoorbeeld ook bij de benoeming van de Nationale Ombudsman het geval is.

Ook vindt de Tweede Kamer dat de rechtsprekende tak van de Raad van State losgekoppeld moet worden van de afdeling die advies uitbrengt over wetsvoorstellen. Het zou niet zuiver zijn beide taken bij één orgaan onder te brengen. De Tweede Kamer schaarde zich gisteren achter een motie die de regering oproept de Raad van State te splitsen.

Of minister Donner (Binnenlandse Zaken, CDA) beide voorstellen zal oppakken, valt te betwijfelen. Vorige week nog heeft hij beide weggewuifd. Wat de Raad van State betreft heeft het kabinet „geen behoefte of aanleiding om tot voorstellen te komen”, zei Donner bij de begrotingsbehandeling van zijn ministerie van Binnenlandse Zaken.

Gisteren haalden de twee moties toch een meerderheid, met wisselende steun van gedoogpartner PVV en coalitiepartij VVD. Tweede Kamerlid Gerard Schouw (D66) zegt dat hij verwacht dat de minister begin volgend jaar met voorstellen komt. „Als minister Donner nu niet over de brug komt, is hij zijn geloofwaardigheid als minister echt kwijt”, zei Schouw gisteren. De Raad van State is een gevoelig onderwerp voor minister Donner, omdat hij de meest genoemde kandidaat is om de huidige vicepresident, Herman Tjeenk Willink, begin 2012 op te volgen.