Kabinet wil geen grens aan omvang megastallen

Koeien in een stal in de Overdiepsepolder. Foto NRC / Merlin Daleman

Het kabinet wil geen algemene wettelijke grens stellen aan aantallen dieren of grootte van zogeheten megastallen. Er zijn op dit moment zo weinig zeer grote bedrijven dat er “geen reden” is tot ingrijpen, schrijft staatssecretaris Bleker van Landbouw vandaag aan de Tweede Kamer.

Met de brief reageert het kabinet op lange discussies in de samenleving over megastallen. Eerder stelden twee commissies dat de intensieve veehouderij in de huidige vorm geen toekomst meer heeft, omdat er zo veel maatschappelijke weerstand is.

Tegelijk, schrijft Bleker verder, mag de veehouderij in Nederland “niet ongebreideld” groeien en moet deze zich bij voorkeur beperken tot traditionele gezinsbedrijven die “geleidelijk” groeien. Het kabinet wil alleen “wanneer dat nodig mocht zijn” een grens stellen aan de omvang van bedrijven.

Bleker: niet meewerken aan nieuwe megastallen

Wel dringt Bleker er bij de provincies en gemeenten op aan om ook volgend jaar, net als dit jaar, niet mee te werken aan nieuwe, zeer grote megastallen. Ook wil het kabinet wél in sommige gevallen kunnen ingrijpen in de omvang van een bedrijf, als “volksgezondheid, sociaal-economische effecten of ethiek” dat vergen. Zo’n wettelijk ingrijpen staat dan los van de vraag of zulke bedrijven in het landschap passen. Dat laatste verschilt volgens Bleker per locatie.

Het kabinet is het eens met de commissie-Alders en met een eerdere commissie-Van Doorn dat de veehouderij een “transitie” moet doormaken naar een “zorgvuldige duurzame duurzame” productie. Daar “staat het welzijn en de zorg voor dieren centraal en zijn de volksgezondheidrisico’s geminimaliseerd”, aldus Bleker.

“Nutriëntenkringlopen zijn vergaand gesloten en schadelijke milieu-emissies zijn tot een minimum teruggebracht.”

De ondernemers moeten bovendien meer hun best doen om de omgeving tevreden te houden. „Voor de license to produce is een goede relatie met de omgeving essentieel.” Zo moeten de stallen mooier worden ingepast in het landschap en moeten burgers daarover meer zeggenschap krijgen.