Interesse jongeren in cultuur groot

Ruim driekwart van de jongeren heeft interesse in cultuur. Dat blijkt uit een onderzoek dat de stichting CJP heeft laten uitvoeren ter gelegenheid van haar 50-jarig bestaan, dat zij vandaag viert.

De bureaus YoungWorks en Motivaction voerden gesprekken met tachtig jongeren en lieten nog eens duizend anderen een enquête invullen op internet. De deelnemers werden ingedeeld in vier groepen die elk een eigen kijk op cultuur hebben. De ‘ondernemende cultuurfan’ (22 procent van de deelnemers) is een echte cultuurliefhebber. Deze maakt zelf kunst en gaat ook regelmatig naar culturele instellingen toe.

Jongeren die wel van cultuur houden maar zelf geen kunst maken, vaak studenten die bovengemiddeld veel lezen, zijn ingedeeld in de categorie ‘geïnteresseerde toeschouwer’ (21 procent van de deelnemers). Bij de ‘creatieve entertainer’ (25 procent) is het net andersom: deze maakt graag zelf kunst (vooral muziek), maar gaat niet graag naar culturele instellingen toe. Dit zijn vaak wat lager opgeleide jongeren die nog thuis wonen.

Ten slotte is er de ‘honkvaste cultuurmijder (32 procent), die hooguit naar de bioscoop gaat, maar verder niets met cultuur heeft. Dit zijn vaak laagopgeleide jongens.

De stichting CJP hoopt dat culturele instellingen het onderzoek kunnen gebruiken om hun bereik onder jongeren uit te breiden. Directeur Walter Groenen: „Cultuurmijders denken bij kunst alleen aan opera en schilderijen, terwijl kunst voor ondernemende cultuurfans een onderdeel van hun dagelijkse leven is. Voor de cultuursector is het belangrijk dat we op basis van onderzoek en verkregen inzichten proberen nieuwe publieksgroepen te bereiken. We concurreren met andere vormen van vrijetijdsbestedingen en reken maar dat de game-industrie of sport veel geld investeert in zulk onderzoek.”