Geen grens aan omvang megastal

Het kabinet wil geen wettelijke grens stellen aan aantallen dieren op of de grootte van zogeheten megastallen. Er zijn op dit moment zo weinig heel grote bedrijven dat er geen reden is tot ingrijpen.

Dat schrijft staatssecretaris Bleker (Landbouw, CDA) vandaag aan de Tweede Kamer. Megastallen zijn vooral een probleem in de Gelderse Vallei, Noord-Brabant, en Noord-Limburg. Blekers brief is de reactie van het kabinet op de langlopende discussie in de samenleving over megastallen. Eerder stelden twee adviescommissies dat de intensieve veehouderij in de huidige vorm geen toekomst heeft, omdat er zo veel maatschappelijke weerstand is.

Bleker dringt er bij de provincies en gemeenten op aan om volgend jaar, net als dit jaar, niet mee te werken aan nieuwe, zeer grote megastallen. Ook wil het kabinet maatregelen kunnen nemen in de omvang van een bedrijf als „volksgezondheid, sociaal-economische effecten of ethiek” dat vergen. Wettelijk ingrijpen staat dan los van de vraag of zulke bedrijven in het landschap passen. Dat laatste verschilt volgens Bleker per locatie.

Bleker schrijft dat de veehouderij in Nederland „niet ongebreideld” kan groeien en dat zij zich bij voorkeur moet beperken tot traditionele gezinsbedrijven die geleidelijk uitbreiden.Hij is het eens met de conclusie van de commissie-Alders en met die van de commissie-Van Doorn dat de veehouderij een „transitie” moet doormaken naar een „zorgvuldige duurzame” productie. De ondernemers moeten bovendien meer hun best doen om de omgeving tevreden te houden. Zo moeten de stallen beter worden ingepast in het landschap en moeten burgers daarover meer zeggenschap krijgen.

Alders schreef in zijn advies in september dat bewindslieden het afgelopen decennium vaak gezegd hebben dat de veehouderij duurzaam moet worden, maar dat niet verplicht hebben gesteld. Daardoor bepalen veehouders die niet duurzamer willen of kunnen werken, het tempo van de hele sector. Maar de samenleving accepteert dat niet meer. „Boeren worden met de nek aangekeken”, zei Alders.