Z-Korea: traangas in parlement tegen vrijhandel

Een Zuid-Koreaans parlementslid gebruikte vanmorgen een ongebruikelijk middel om uiting te geven aan zijn ongenoegen over een regeringsvoorstel: hij opende een tank met traangas in de zaal. Voor zover bekend raakte er niemand gewond. Zijn woede gold het verzoek van de Zuid-Koreaanse regering om een vrijhandelszone met de Verenigde Staten te ratificeren. Het parlement stemde echter met 151 stemmen tegen zeven voor het akkoord. Het grootste deel van de oppositie onthield zich van stemming. Over het akkoord werd al sinds 2007 gedebatteerd. De Amerikanen hadden de overeenkomst, de grootste op dit terrein sinds het van kracht worden van de vrijhandelszone in de VS, Canada en Mexico in 1994, vorige maand al definitief goedgekeurd. Naar verwachting zal de Amerikaanse export naar Zuid-Korea er door met tien miljard dollar stijgen. Zuid-Koreanen zelf exporteren veel auto's en elektronica. Sommige Zuid-Koreaanse boeren en arbeiders zijn echter tegen de overeenkomst omdat hun inkomsten er door in gevaar komen. Ook buiten het parlement werd er geprotesteerd tegen het akkoord.

Volgens lokale waarnemers is het politiek gezien niet zonder risico's voor de regering om dit akkoord te steunen. Volgend jaar zijn er verkiezingen en veel kiezers geven bij opiniepeilingen aan dat ze ontevreden zijn over de nogal opdringerige manier waarop ze voorstellen door het parlement jaagt. De regering heeft beloofd de belangen van boeren goed te zullen behartigen. (BBC)