Wisselkoers van de yuan moet worden versoepeld

De Chinese premier Wen Jiabao heeft gezegd dat zijn land de wisselkoers van zijn munt, de yuan, „in iedere richting” zal versoepelen. Dat klinkt misschien vreemd; tot nu toe ging al het gepraat over het vergroten van de flexibiliteit van de yuan altijd over een beweging in één richting – opwaarts. Maar de argumenten voor een devaluatie worden sterker, en dientengevolge de argumenten voor een vrijere wisselkoers.

In nominale termen is de Chinese munt in 2011 met 3,7 procent opgewaardeerd ten opzichte van de dollar. Dat percentage is politiek gevoelig, maar wat er voor de economie écht toe doet is de werkelijke, effectieve wisselkoers, die wordt gemeten op basis van de handel en wordt aangepast voor de relatieve consumentenprijzen.

De werkelijke waarde van de yuan is in 2011 met 5,3 procent gestegen, aldus de Bank voor Internationale Betalingen. Dat is meer dan die van welke andere munt ook, behalve de Venezolaanse.

In feite heeft de binnenlandse inflatie de Chinese exportprijzen doen stijgen, waardoor de externe vraag is afgenomen. De gevolgen zijn voorspelbaar: het overschot op de Chinese handelsbalans bedroeg in de eerste helft van 2011 minder dan 2 procent van het bruto binnenlands product, het laagste niveau sinds 2003, aldus Royal Bank of Scotland.

Op absolute basis was de waarde in dollars van China’s handelsoverschot 45 procent lager dan op het hoogtepunt in 2008. Op z’n minst worden de argumenten voor een hogere wisselkoers van de yuan tegenover de dollar zwakker. Als deze trend zich doorzet, kan een devaluatie gerechtvaardigd zijn.

Buitenlandse beleggers lijken te denken dat de yuan iets van zijn glans heeft verloren. De gemiddelde rente op een mandje van de zogenoemde ‘dim sum’-obligaties, uitgedrukt in yuan – dat door HSBC als ijkpunt wordt gehanteerd – is de afgelopen maand van 2,4 procent naar 3,8 procent gestegen.

En op de markt van Hongkong, waarop door de Chinese Volksbank minder controle wordt uitgeoefend, is de yuan iets zwakker dan op de zwaar gecontroleerde Chinese binnenlandse markt.

China moet de wisselkoers de veranderende economische omstandigheden laten weerspiegelen. Nog beter zou zijn als de regering de markt zou vertrouwen, vooral nu een vrijere wisselkoers voor de yuan de exportsector zou helpen.

In 2008 heeft China de yuan weer aan de dollar gekoppeld, omwille van de stabiliteit. Dat was een stap terug op weg naar een grotere koersvrijheid voor de yuan. Dit is een goed moment om een stap voorwaarts te doen.

Wei Gu

Vertaling Menno Grootveld

    • Wei Gu