Verzoenen met Louis, want anders...

De ledenraad van Ajax bepaalt over een week hoe het verder moet met de clubleiding.

„We kunnen ook niets doen, dan stapt Cruijff vanzelf op.”

Volgende week maandag komt er duidelijkheid over de koers van Ajax. Dan bepaalt de ledenraad van de Amsterdamse voetbalclub in een extra vergadering de toekomst van de raad van commissarissen. Dat standpunt wordt pas op 12 december tijdens de aandeelhoudersvergadering officieel bekrachtigd. „Over de uitkomst is geen zinnig woord te zeggen”, stelt Rob Been jr, voorzitter van de ledenraad, via de telefoon.

Een keuze tussen drie opties ligt het meest voor de hand: 1. De ledenraad is van mening dat de voltallige raad van commissarissen dient te vertrekken; 2. De ledenraad neemt afscheid van de commissarissen Steven ten Have, Marjan Olfers, Paul Römer en Edgar Davids; 3. De ledenraad wil niet verder met Johan Cruijff als commissaris. „We kunnen ook besluiten om niets te doen”, aldus Been jr. „Dan stapt Cruijff waarschijnlijk zelf uit de raad van commissarissen.”

Been jr. treedt op als de woordvoerder van de ledenraad, maar hij heeft niet de illusie dat de andere leden allemaal zullen zwijgen. „Er zit een aantal assertieve mensen in de raad”, zegt Been jr. lachend. „Die heb je nooit helemaal onder controle. Ik houd van mijn Amsterdamse club met zijn speciale karakter. Maar ik zou het wel eens plezierig vinden als alle leden het met elkaar eens zouden zijn. Dat is echter een utopie.”

De 24 leden zullen het over zeven dagen in ieder geval eens moeten worden over een gezamenlijk standpunt, dat tijdens de jaarvergadering van de aandeelhouders op 12 december moet worden uitgedragen. Omdat 73 procent van de aandelen in het bezit is van de vereniging Ajax zal de stem van de leden doorslaggevend zijn. Een nieuw te benoemen verenigingsbestuur van Ajax zal als grootaandeelhouder het standpunt van de leden bekend maken.

Andere grootaandeelhouders als Delta Lloyd en Adri Strating, die respectievelijk over 8,5 en 9,95 procent van de aandelen beschikken, hebben net als de overige aandeelhouders (8,55 procent) dan eigenlijk alleen formeel de mogelijkheid hun stem te laten horen.

De ledenraad van Ajax is gisteren tijdens een bijeenkomst van zo’n 4,5 uur uitvoerig ingelicht door Johan Cruijff en de vier andere commissarissen van Ajax. Daarbij ging het er volgens Been jr. af en toe stevig aan toe. Eén conclusie kon in de Arena worden getrokken: de raad van commissarissen kan als vijftal niet verder. De breuk tussen de voormalige wereldvoetballer en de vier andere leden is niet meer te lijmen. Daar zal de ledenraad onder leiding van voorzitter Been jr. ook geen pogingen meer toe ondernemen.

Het bestuur van Ajax maakte zondag ook zijn aftreden bekend. Uri Coronel, Joop Krant en Cor van Eijden hebben hun functie gisteren officieel neergelegd. Zij hadden hun vertrek al op 30 maart van dit jaar aangekondigd. Volgende week zal door de ledenraad een interim-bestuur benoemd worden dat waarschijnlijk slechts drie weken blijft zitten. Daarna zal er door een bestuursraad een nieuw bestuur worden geformeerd.

De komende week zullen de 24 mannen van de ledenraad ieder voor zich hun standpunt moeten bepalen. Het besluit over de toekomst van de raad van commissarissen hoeft niet per se een keuze te zijn tussen commissaris Johan Cruijff en de toekomstige algemeen directeur Louis van Gaal. De ledenraad kan de benoeming van Van Gaal en technisch directeur Danny Blind niet meer ongedaan maken.

De afgetreden voorzitter Uri Coronel liet doorschemeren dat de commissarissen Ten Have, Olfers, Römer en Davids van Louis van Gaal hebben vernomen dat hij best bereid zou zijn volgens de principes van het ‘plan-Cruijff’ te werken. Er is daarbij echter niet gesproken over de persoonlijke relatie tussen Van Gaal en Cruijff. Beide clubiconen leven al jaren op gespannen voet met elkaar.

Volgens Ten Have, voorzitter van de raad van commissarissen, zou het voor Ajax goed zijn als de club met beide iconen verder gaat. Ten Have zinspeelde daarbij op een vertrek van Cruijff als commissaris. „Ik kan me voorstellen dat hij zich niet zo prettig voelt in deze rol”, aldus Ten Have.

Volgens Been jr. heeft Cruijff gisteren duidelijk laten merken dat het hem niet veel uitmaakt of Van Gaal al dan niet bij Ajax terugkeert. „Cruijff vindt het belangrijk dat zijn technisch plan wordt uitgevoerd”, zegt Been jr. „Het maakt hem daarbij niet veel uit wie er directeur wordt als zijn beleid wordt uitgevoerd. Het is geen geheim dat Van Gaal en Cruijff elkaar op het persoonlijke vlak niet erg goed liggen. Maar er zijn binnen de club voldoende mensen die met beiden goed kunnen opschieten en een rol als mediator kunnen vervullen.”

Ledenraadvoorzitter Been jr. verwacht dat de verschillende partijen een lobby zullen voeren. „Ik doe daar zelf niet aan mee. Ik stel me bewust terughoudend op.” Verschillende leden waren onbereikbaar voor commentaar of verwezen naar hun woordvoerder Been jr. „We hebben afgesproken in de ledenraad dat we geen commentaar geven”, liet ledenraadslid Hein Blocks weten.

Ledenraadslid en jeugdtrainer Dick de Groot wilde toch wat kanttekeningen plaatsen. „Het grootste probleem is de pers. Iedereen bemoeit zich ermee, schrijft en roept maar wat. Dat leidt tot onenigheid bij Ajax. Het is een soap, hoor ik van iedereen die ik op straat tegenkom, maar niemand lijkt nog te beseffen dat wij een beursgenoteerd bedrijf zijn. Daar horen bepaalde regels bij. We hebben genoeg deskundigheid in de ledenraad, dus ik denk dat we overwogen beslissingen zullen nemen.’’

    • Michiel Dekker
    • Koen Greven