Stellingen

De algemene verwachting dat vrouwen gelijk zwanger raken nadat ze getrouwd zijn, toont aan dat mensen moeite hebben om risicofactoren van causale factoren te onderscheiden.

K.A.M. Janssens

Rijksuniversiteit Groningen

Een van de grootste bedreigingen voor de democratie is de combinatie van fact free politics, soundbitejournalistiek en de zelfgekozen ongeïnformeerdheid van de massa.

M.W. Zwiers

Universiteit Maastricht