Schulden duwen marktleider kinderopvang in de verliezen

De schulden van Catalpa, de grootste kinderopvangorganisatie van Nederland, zijn in een jaar vertienvoudigd. Catalpa, dat dagelijks 40.000 kinderen opvangt op 540 locaties, leende onder meer 225 miljoen euro tegen 15 procent van zijn aandeelhouder, de Amerikaanse investeerder Providence.

Het bedrijf lijdt nu verlies, blijkt uit het jaarverslag over 2010. Zulke schulden kunnen het bedrijf op termijn in grote problemen brengen. De directie verwacht dat Catalpa ook de komende jaren verlies zal lijden als gevolg van de hoge rentelasten.

Maar volgens deskundigen staat de organisatie er veel beter voor dan zij zich presenteert en is de manier waarop Catalpa zich financiert een truc waardoor de organisatie geld terugkrijgt van de belastingen, in plaats van dat zij belasting hoeft te betalen. Staatssecretaris Weekers (Financiën, VVD) wil zulke fiscale constructies binnenkort verbieden.

Volgens financieel directeur Walter Blom van Catalpa is de gekozen financieringsstructuur „gangbaar in de private-equity-sector”. Hij zegt dat die gekozen is door de aandeelhouder, Providence. „Het oogt op papier minder fraai, maar ik kijk in de praktijk naar de kasstromen, niet naar de winst. Die kasstromen zijn positief.”

Het eigen vermogen van Catalpa is gedaald tot onder de 8 procent van het balanstotaal. Directe concurrenten van Catalpa hebben een veiliger financiering. Kinderopvang Nederland (400 vestigingen) en Humanitas (300 vestigingen) zijn beide vrijwel schuldenvrij en hebben een eigen vermogen dat meer dan 40 procent van het balanstotaal uitmaakt. Die organisaties maken winst en dragen belasting af.

Crèches zijn nog steeds geen markt: pagina 21

    • Frederiek Weeda
    • Jeroen Wester