Nijhoff Prijs naar vertaler Denissen

Het Prins Bernhard Cultuurfonds kent de Martinus Nijhoff Prijs 2012 toe aan vertaler en schrijver Frans Denissen. Dat is afgelopen vrijdag bekendgemaakt. Hij ontvangt de prijs van 35.000 euro voor zijn vertalingen van Italiaanse literatuur naar het Nederlands. Denissen publiceerde in 1982 zijn eerste literaire vertaling uit het Italiaans; in 2011 verscheen Denissens vertaling van

Frans Denissen vertaalde onder andere Gadda's De leerschool van het lijden

Het Prins Bernhard Cultuurfonds kent de Martinus Nijhoff Prijs 2012 toe aan vertaler en schrijver Frans Denissen. Dat is afgelopen vrijdag bekendgemaakt.
Hij ontvangt de prijs van 35.000 euro voor zijn vertalingen van Italiaanse literatuur naar het Nederlands. Denissen publiceerde in 1982 zijn eerste literaire vertaling uit het Italiaans; in 2011 verscheen Denissens vertaling van Carlo Emilio Gadda’s De leerschool van het lijden.

In de tussenliggende drie decennia vertaalde Denissen onder andere de Decamerone van Boccaccio, proza van vooraanstaande 20ste-eeuwse schrijvers als Leonardo Sciascia, Curzio Malaparte en Umberto Eco en de poëzie van Cesare Pavese.

De jury roemt Denissens „precieze kennis van het Italiaans in al zijn jargons, registers en dialecten”.

De uitreiking vindt plaats tijdens de landelijke vertaalmanifestatie ‘Nederland Vertaalt’ op 25 februari 2012. Vorig jaar ging de prijs naar Piet Schrijvers voor zijn vertaling van De rerum natura van Lucretius.