Minder files door extra rijstroken op snelwegen

De snelwegen kunnen meer verkeer aan, en daardoor zijn er minder files. Maar in Rotterdam heeft niemand iets aan een bredere A2. „Daar moeten ze wachten op de A4.”

Op de A2 tussen Amsterdam en Maastricht zijn de files drastisch afgenomen. En op de A12, tussen knooppunt Oudenrijn en knooppunt Gouwe, reizen automobilisten zeven minuten sneller. Maar eigenlijk mogen bijna alle bestuurders tevreden zijn. De filedruk – de lengte van een file maal de duur ervan – is het afgelopen kwartaal met 30 procent gedaald tegenover dezelfde periode vorig jaar, terwijl het verkeer met 2,2 procent is toegenomen. De trend heeft zich ook daarna doorgezet. Dat blijkt uit cijfers van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. De filedruk is nu op het laagste niveau in acht jaar beland.

Volgens Rijkswaterstaat, onderdeel van dat ministerie, is die daling te danken aan de verbreding van wegen en aan de spitsstroken. Dat is beleid van minister Melanie Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu, VVD), die vanavond haar begroting verdedigt in de Tweede Kamer. Die aanpak werd ingezet door de ministers Karla Peijs (CDA) en Camiel Eurlings (CDA) zodat de huidige bewindsvrouw nu de ene na de andere extra rijstrook kan openen, zoals onlangs op de A12 tussen Bleiswijk en Zoetermeer. Nieuwe rijstroken liggen er snel en hebben onmiddellijk resultaat. Ze zijn daarmee politiek aantrekkelijk. En de cijfers lijken die aanpak nu te rechtvaardigen.

Correct, zegt Patrick Potgraven van de VerkeersInformatieDienst (VID). Maar, nuanceert hij, het gaat wel altijd om lokale effecten. Zo is de verbeterde doorstroming op de A2 tussen Amsterdam en Maastricht volgens hem verantwoordelijk voor een kwart van de totale daling van de filedruk. Maar „mensen in Rotterdam zullen zeggen: waar hebben ze het over? Daar moeten ze echt wachten op het doortrekken van de A4.”

Ook de woordvoerder van de belangenbehartiger van automobilisten ANWB, Ad Vonk, ziet wegverbreding als een katalysator voor de lagere filedruk. Maar dat minder mensen de weg op gaan door de economische crisis, speelt eveneens een rol.

Vonk en Potgraven onderstrepen ook het belang van het droge weer van de afgelopen maanden. Gisteren en vandaag stonden er juist weer meer files door de mist.

Vanuit ecologische hoek blijft men sceptisch over wegverbredingen. Volgens GroenLinks en internationaal wetenschappelijk onderzoek zullen de wegen na enkele jaren net zo makkelijk weer dichtslibben. Meer ruimte op de weg levert meer automobilisten op.

Potgraven ziet dat anders. „De daling is nu zo extreem dat dat nog jaren zal duren.” Vonk beaamt dat. „Als we in onderhoud blijven investeren, en alternatieven zoals fietssnelwegen en elektrisch fietsen”, kan het positieve effect lang duren.

De minister stelt zelf ook bijkomende maatregelen voor. Bij incidenten moeten voertuigen sneller worden weggesleept en mensen moeten verlokt worden om op drukke momenten niet de weg op te gaan. Meer wegen blijft een prioriteit.

    • Roeland Termote
    • Oscar Vermeer