Hallo daar, Hilversum

In hoog tempo verdelen (voormalige) kabel- en telecombedrijven de markt voor digitale interactieve televisie. Met stuntaanbiedingen worden consumenten verleid snel over te stappen op een geïntegreerd televisie-, internet- en telefoonpakket. Met de bijgeleverde digirecorder – inmiddels is de tweede recorder in opmars – kan iedereen zo zijn of haar persoonlijk ‘televisie-avondje’ samenstellen.

Daar komt nog bij dat de ontwikkeling in de computerindustrie op het terrein van beeld, ook maar doorgaat. Zeker de jongere generatie haakt hier volop op in. Gewend aan multitasking pakken zij al dan niet via YouTube de meest besproken hoogtepunten van een etmaal televisie in tien minuten mee.

Maar dan is daar Hilversum: het uit de jaren twintig van de vorige eeuw daterende omroepbestel, met elke zuil zijn eigen geluid. Eerst via de radiozenders Hilversum 1 en 2 en uiteindelijk ook via drie televisiezenders.

Het heeft enige tijd gekost, maar de omroepbestuurders zijn eruit. Op de valreep hebben zij verantwoordelijk minister Van Bijsterveldt (CDA) vorige week laten weten in te stemmen met het grootschalige fusieplan dat hen was opgelegd. Vanaf 2016 zal het aantal zendgemachtigden in het publieke bestel zijn teruggebracht van de huidige 21 naar acht.

Onder druk ontstaan opmerkelijke constructies. Zo maakt de in de rest van Nederland moeizame oecumenische gedachte in Hilversum een sprong voorwaarts door het samengaan van de protestante NCRV en de katholieke KRO. De sociaal-democratische VARA en het onconventionele BNN kruipen ook bij elkaar en de eigenzinnige VPRO is een boeddhistisch weeskindje toebedeeld.

We hebben het over het Nederlandse omroepbestel en dat kent nu eenmaal zijn eigen bijzondere wetmatigheden. Daar kan dit zoveelste aandoenlijke achterhoedegevecht ook weer wel bij.

De traditionele omroepen hebben in de slotronde van het fusieproces nog wat miljoenen voor zichzelf weten binnen te halen. Maar vanaf nu kunnen de omroepbestuurders weer verder met hun favoriete bezigheid: kostbare eigen posities veilig stellen.

Met de razendsnel veranderende werkelijkheid van het multimediale landschap hebben de Hilversumse stuiptrekkingen echter weinig van doen. De fusie-operatie is slechts een uiterst ingewikkelde manier om de in het regeerakkoord van VVD en CDA afgesproken bezuiniging van 200 miljoen euro vorm te geven. De noodzakelijke echte hervorming, blijft helaas ook nu weer achterwege.