Bepaalt Greenpeace alles?

In het prachtige stuk van Bas Heijne over het liegen voor de goede zaak (NRC Handelsblad, 19 november) heb ik node het begin van deze methode gemist: het opzettelijke liegen van Greenpeace – later toegegeven – over de Brent Spar, „om de mensen mee te krijgen voor de goede zaak”, en hun onlangs aan het licht gekomen en op z’n minst opzienbarende rol in de kwestie-Probo Koala. Deze organisatie vindt kennelijk nog steeds dat zij in onze plaats mag bepalen wat goed is en wat slecht. Dit is nog heel wat erger, want gevaarlijker, dan het beetje oplichten dat Pink Ribbon doet.

O.L.E. Jongmans

Wateringen

    • O.L.E. Jongmans