Alle Turken moeten terug naar Marokko

Nederland, Bentveld, 04-11-2011 Nilgun Yerli is een Nederlandse schrijfster en cabaretière. PHOTO AND COPYRIGHT ROGER CREMERS
Nederland, Bentveld, 04-11-2011 Nilgun Yerli is een Nederlandse schrijfster en cabaretière. PHOTO AND COPYRIGHT ROGER CREMERS

cabaret

Weer met Henk, door Nilgün Yerli.

Tournee t/m 12 april. bostheaterproducties.nl ***

Als de Henk uit de titel Weer met Henk ook een beetje verwijst naar de Henk van Henk en Ingrid, kan Nilgün Yerli nooit Ingrid zijn. Ze betreedt het toneel met één voet in een laars met hoge hak en de andere in een plat schoentje. „Ik hink op twee gedachten”, zegt ze, „en daardoor loop ik mank.” Eén been staat in Nederland, waar ze al dertig jaar woont. Maar het andere in Turkije, waar ze op haar tiende wegging. Dat schept een lastige spagaat, zeker in een land waar ze ergens op een muur las: „Alle Turken terug naar Marokko.”

In haar nieuwe cabaretsolo is vlinderlichte spot het belangrijkste wapen van Nilgün Yerli. Met laconieke grappen zet ze Nederland tegenover Turkije, maar ook een prozaïsche echtgenoot (Henk dus) tegenover de romantische droom van de Bouquet- reeks. Ze vertelt komisch over de cultuurclash van een Turks gezin dat kort na aankomst in Nederland de film Spetters ziet, en speelt met virtuoze stembuigingen een vrouw die per telefoon een escortman wil bestellen. Daarbij levert toetsenist Wim Veenhof geregeld droogkomisch tegenspel.

Soms neemt Nilgün Yerli zo’n Bouquetboekje ter hand om daaruit – al of niet gefingeerde – passages voor te lezen. Dat verveelt op den duur. Maar er staat tegenover dat ze voortdurend met uitdagende flair haar publiek bespeelt. En dat ze die teleurstellende echtgenoot aan het slot toch nog een verrassend aardig trekje geeft.

MIKE PEEK

    • Mike Peek