Artsen zonder Grenzen kritiseert eigen werkwijze in rapport

Artsen zonder Grenzen uit in een rapport dat vandaag in Londen wordt gepubliceerd felle kritiek op haar eigen werkwijze. De internationale organisatie deed in de loop der jaren vaak concessies aan haar eigen principes.

Een cholerakliniek van Artsen zonder Grenzen in Port-au-Prince, de hoofdstad van Haïti. Foto Reuters / Swoan Parker

Artsen zonder Grenzen uit in een rapport dat vandaag in Londen wordt gepubliceerd kritiek op haar eigen werkwijze. De internationale organisatie deed in de loop der jaren vaak concessies aan haar eigen principes, meldt The Guardian.

Om patiënten toch te kunnen helpen, lieten artsen zich door dictatoriale regimes vertellen waar zij wel en niet mochten werken, zo is een van de conclusies. Ook deden ze zaken met gewapende milities en verzwegen ze misstanden.

Bij ethische dilemma’s waarmee de medewerkers van de hulporganisatie in conflictgebieden te maken krijgen, zijn vaak verkeerde keuzes gemaakt. Bovendien staat de neutraliteit extra onder druk sinds westerse landen humanitaire hulp gebruiken in de strijd tegen terrorisme.

Een andere conclusie die in het rapport wordt getrokken is dat medische noodhulp bij natuurrampen maar zelden nodig is. Vaak bleek het aantal geschatte slachtoffers overdreven, schetsen de media een misleidend beeld of konden de plaatselijke ziekenhuizen het wel alleen aan. Hulpverleners gaan er echter toch heen omdat dit van hen wordt verwacht.

Hoewel het zelden gebeurt dat een hulporganisatie zo kritisch naar zichzelf kijkt, is de discussie over het functioneren van hulporganisaties zo oud als de hulp zelf, zegt onze buitenlandredacteur Toon Beemsterboer. “Ze doen een boekje open over hun eigen dilemma’s en de discussie binnen de organisatie. Het is opmerkelijk dat ze zo kritisch naar hun eigen werkwijze kijken.”

    • Pim van den Dool