Aldus

„Adhesiebetuigingen zijn tamelijk zeldzaam bij de overheid. Maar de laatste tijd krijgen we zelfs fanmail binnen! ‘Ik huil tranen van blijdschap. U heeft met uw spitsstroken mijn kwaliteit van leven simpelweg verbeterd.’ Aldus een mevrouw uit Noord-Holland.”

Schultz bij de opening van rijstroken, mei 2011.

„Ik denk dat de liberale aartsvader Thorbecke zich in zijn graf omdraait als hij ziet hoe zijn geestverwante pupil het liberale gedachtegoed verkwanselt, in haar drift een steeds groter deel van Nederland van een asfaltlaag te voorzien.”

Ineke van Gent (GroenLinks) op 21 juni 2011 in de Volkskrant.