10,8 miljard euro

Grootste kostenpost is het Infrastructuurfonds, bijna 7 miljard, waaruit wegen, spoor en andere infrastructuur wordt betaald. Bijna 2 miljard gaat naar lokale overheden, vooral voor openbaar vervoer. De rest is voor ‘ondersteuning en beleid’ van het ministerie.

    • Omvang van de Begroting