Spreektaal (2)

Spreektaal (2)

De opmerking dat ‘er nog altijd geen enkele spreektaalgrammatica bestaat’ (Wetenschapspagina 7 november) getuigt van onwetendheid. Sinds jaar en dag schrijven missionarissen, zendelingen, antropologen en etnolinguïsten grammatica’s van niet-Westerse ongeschreven talen en schreef de Britse linguïst Henry Sweet in respectievelijk 1885 en 1890 al zijn Elementarbuch des gesprochenen Englisch en Primer of Spoken English, op fonetische teksten gebaseerde beschrijvingen van het alledaagse Engels van zijn tijd.

A.J. van Essen

Eelde

    • A.J. van Essen Eelde