Rechters bestraffen moord veel strenger dan aantal jaren geleden

Nederlandse rechters zijn zwaarder gaan straffen voor moord en doodslag. De celstraf die werd opgelegd viel in 2010 gemiddeld twee jaar langer uit dan in 2006, concludeert de Volkskrant zaterdag uit een onderzoek onder 770 uitspraken van de afgelopen jaren.

Nederlandse rechters zijn zwaarder gaan straffen voor moord en doodslag. De celstraf die werd opgelegd viel in 2010 gemiddeld twee jaar langer uit dan in 2006, concludeert de Volkskrant vanochtend uit een onderzoek onder 770 uitspraken van de afgelopen jaren.

Moordenaar kregen vorig jaar gemiddeld 14,7 jaar cel, plegers van doodslag 10,7 jaar. Ook de strafeisen zijn gestegen. In 2010 werd voor moord gemiddeld 16,8 jaar cel geëist. In 54 procent van de moordzaken was de uitspraak lager dan de eis.

De stijgende trend is niet nieuw. Eerder concludeerden criminologiedeskundigen Paul Nieuwbeerta en Sigrid van Wingerden dat de straffen voor moord en doodslag tussen 1993 en 2004 enkele jaren hoger zijn geworden. Uit dat onderzoek bleek dat de stijging niet kwam doordat misdrijven ernstiger waren geworden.

‘Rechters geven gehoor aan roep om strengere straffen’

Dat laatste ligt volgens hoogleraar criminologie Nieuwbeerta nu ook niet voor de hand. “De meest logische verklaring is dat rechters steeds harder oordelen”, zegt hij in de krant. De cijfers laten volgens de Raad voor de rechtspraak zien dat rechters luisteren naar de roep van de samenleving om zwaarder te straffen.

De Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten staat echter niet te popelen. “De straffen gaan gierend omhoog”, zegt voorzitter Bart Nooitgedagt in de Volkskrant.
De menselijke maat raakt volgens hem zoek. “Vergelding is niet het enige dat telt, je wilt ook voorkomen dat iemand opnieuw in de fout gaat.”