Nederland is wel belangrijk voor het VK

In haar artikel over het recente bezoek van premier Rutte aan het Verenigd Koninkrijk (NRC Handelsblad, 16 november) citeert de correspondent in Londen een aantal Britse commentatoren over de staat van de Brits-Nederlandse betrekkingen. Eén bewering – dat het Verenigd Koninkrijk minder belang hecht aan een goede bilaterale relatie dan Nederland – laat ik niet onweersproken. Ik was aanwezig bij het bezoek van premier Rutte en de meereizende Nederlandse handelsdelegatie. Een van de belangrijkste thema’s die aan de orde kwamen, was het gevaar dat Europa zich als gevolg van de crisis zal afkeren van de buitenwereld. Tijdens de gesprekken bleek weer eens dat de Britse en de Nederlandse regering, zoals zo vaak in het verleden, hetzelfde denken over het belang van een open, naar buiten gericht Europa.

Wij zijn het erover eens dat we, juist in deze economisch onzekere tijden, ons moeten concentreren op de Europese groeiagenda en ons moeten voorbereiden op de uitdagingen van toenemende concurrentie van opkomende economieën. In plaats van naar binnen te kijken, moet Europa zich bezighouden met zaken die er voor de burger werkelijk toe doen, zoals het creëren van banen en welvaart. De Nederlandse handelsdelegatie kon vaststellen dat hierover een grote mate van overeenstemming bestaat met het Britse bedrijfsleven.

Als twee uitgesproken handelsnaties kunnen wij samen binnen Europa een vuist maken om het beleid te buigen in de gewenste richting. Nederland is voor ons buitengewoon belangrijk.

Paul Arkwright

Britse Ambassadeur

    • Paul Arkwright
    • Britse Ambassadeur