Griekse toestanden in China

China kan het zich niet veroorloven zelfvoldaan te zijn over de problemen van de eurozone. Hoewel de totale schuldenlast van het land niet boven de 44 procent van het bruto binnenlands product (bbp) uitkomt, zijn er een paar Chinese regio's die ook ruim boven hun stand leven. De provincie Hainan torst bijvoorbeeld een schuldenlast van bijna 100 procent van het bbp. Het nieuwe beleid om lokale overheden hun eigen obligaties te laten uitgeven kan het probleem alleen maar erger maken.

Hoge schuldenniveaus dreigen een vijfde van de Chinese steden te verstikken, nu ruim 400 miljoen dollar aan schulden nog dit jaar moet worden afgelost. Volgens de Chinese Rekenkamer hebben 78 steden een schuldenlast die hoger is dan hun jaarlijkse bbp. De schulden van de lokale overheden zijn in 2010 met 19 procent gestegen, als gevolg van het economische stimuleringspakket van de centrale regering ter waarde van 4 biljoen dollar.

De centrale overheid houdt zich momenteel afzijdig. Beijing heeft onlangs een proef gelanceerd waarbij lokale overheden hun eigen obligaties kunnen uitgeven. De obligatieveiling door de stad Shanghai ter waarde van 568 miljard dollar deze week zal worden gevolgd door soortgelijke verkopen door drie andere lokale overheden.

Minder ontwikkelde provincies zouden wel eens moeite kunnen hebben bereidwillige kopers te vinden. En zelfs als zij daar wél toe in staat zouden zijn, toont de Griekse ervaring aan dat buitensporig lenen alleen maar tot nog meer problemen leidt. Tot hun nek in de schulden stekende lokale overheden zouden moeten ophouden infrastructuurprojecten buiten de begroting om te financieren. Minstens een derde van de uitgaven van lokale overheden, grotendeels aan infrastructuur, valt buiten de begroting en wordt gefinancierd middels grondverkopen of bankleningen.

Plaatselijke overheden moeten aandelen in bedrijven verkopen, of bruggen en snelwegen privatiseren, om te helpen de schuldenlast terug te dringen. De gemeentelijke overheid van Shanghai had eind 2010 218 miljard dollar aan bezittingen in bedrijven en infrastructurele projecten, wat overeenkomt met ongeveer 87 procent van het bbp. Zelfs de lokale overheid in Hainan heeft voor 23 miljard dollar aan bezittingen, ongeveer 75 procent van het bbp.

China’s ‘Kleine Griekenland’ moet zijn sterke balans op een optimale manier benutten om een liquiditeitscrisis à la Europa te voorkomen.

Wei Gu

    • Wei Gu